Πότε δεν μπορώ να Κοινωνήσω;

23714

Πότε δεν μπορώ να Κοινωνήσω. Η Θεία Κοινωνία, δηλαδή το Σώμα και το Αίμα του Ιησού Χριστού μας δίνει ζωή και όχι απλή, αλλά αιώνια ζωή.

Όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, ο ίδιος ο Χριστός μας είπε: «ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον».

Η Θεία Κοινωνία είναι η στιγμή που ενωνόμαστε με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και αποτελεί ξεχωριστή στιγμή για τον κάθε πιστό χριστιανό και πνευματική κορύφωση της πνευματικής ζωής μέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία μας.

Γι’ αυτό το λόγο η Εκκλησία μας, έχει κάποιες φάσεις προετοιμασίας του ανθρώπου πριν την Θεία Κοινωνία.

Σημαντικές προϋποθέσεις για να Κοινωνήσουμε, είναι το να εξετάσουμε τον εαυτό μας με πολλή προσοχή όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος στην Α΄ προς Κορινθίους Επιστολή κεφ.11, στιχ.28, είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Όμως κάποιες φορές δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με την Θεία Κοινωνία.

Ποια περίοδο μπορούμε να Κοινωνάμε; Κάθε πότε μπορώ να Κοινωνήσω; Μπορώ να Κοινωνήσω με τις αμαρτίες που έχω; Ποιος μπορεί να μου πει αν θα Κοινωνήσω;

Ποιες αμαρτίες γίνονται εμπόδιο για την Θεία Κοινωνία; Μπορώ να Κοινωνήσω όταν δεν έχω εξομολογηθεί; Ποια αμαρτήματα είναι εμπόδιο για την Θεία Κοινωνία και ποια όχι;