Πότε απαγορεύεται να γίνει κάποιος Ιερέας; – Υπάρχουν κανόνες;

7760
iereas-ieramonopatia

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος Ιερέας είναι:

  1. Να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος.
  2. Να έχει νόμιμη ηλικία (όπως αυτή ορίζεται στο «Πηδάλιον», στον Α’ κανόνα των Αγίων Αποστόλων, στον ΙΔ’ της στ’ Οικουμεν. Συνόδου, στον ΙΑ’ της εν Νεοκαισαρεία τοπικής Συνόδου).
  3. Να διακρίνεται για την ορθόδοξη πίστη του.
  4. Να είναι αρτιμελής και να μην πάσχει ψυχικώς.
  5. Να μην έχει προγαμιαίες σχέσεις, έστω και με αυτήν ακόμη την αρραβωνιαστικιά του, και εντός του γάμου να μην έχει παρά φύση (σχέσεις), αλλά και κάθε άλλη έξω από τον γάμο του σεξουαλική σχέση, όπως είναι η πορνεία, ή η μοιχεία, ή η αρσενοκοιτία.

Άλλα κωλύματα Ιεροσύνης είναι: Η Αποστασία από την πίστη, η Αίρεση, ο φόνος, ο Ευνουχισμός, η Πορνεία η Μοιχεία, η Αρπαγή γυναικός, η Αθεμιτογαμία, η Διγαμία, η Φαρμακεία, η Μαντεία, η Γοητεία, η Ψευδομαρτυρία, η Τυμβωρυχία, η Ιεροσυλία.

Είναι επίσης τελείως ανεπίδεκτα οικονομίας τα κωλύματα Ιερωσύνης.

Δεν επιτρέπεται δηλαδή σε καμιά περίπτωση να δοθεί συμαρτυρία, για να προσέλθει στις τάξεις της Ιεροσύνης κάποιος, που έχει κάποιο κώλυμα.