Ποιοι δεν πρέπει να μπαίνουν στο Ιερό της Εκκλησίας;

4725

: Τι λένε οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας μας για το ποιος επιτρέπεται να μπει μέσα στο Ιερό Βήμα του Ναού;

Ο ιερέας μπορεί οποιαδήποτε ώρα να εισέλθει στο Ιερό Βήμα; Ποιες ηλικίες επιτρέπεται από τους λαϊκούς να μπαίνουν στο Ιερό Βήμα και γιατί;

Ένας άντρας και μια γυναίκα μπορεί να μπει μέσα στο Ιερό Βήμα; Άραγε οι άντρες μπορούν να μπουν στο Ιερό Βήμα;

Σε ένα γυναικείο μοναστήρι που ζουν μοναχές ποιος μπαίνει στο Ιερό Βήμα της εκκλησίας; Με ποιες προϋποθέσεις μπορεί η γυναίκα να μπει μέσα στο Ιερό Βήμα και πώς;

Το «παπαδάκι» ή ο νεωκόρος πότε μπορούν να εισέλθουν στο Ιερό Βήμα; Τι χρειάζεται να προσέχει αυτός που μπαίνει μέσα στο Ιερό του ναού;