Ποια η θέση της Εκκλησίας σε περίπτωση αποβολής της μητέρας;

4073

: Και για την περίπτωση αυτή η Εκκλησία έχει μεριμνήσει. Εύχεται όχι μόνον για τις ευχάριστες στιγμές, αλλά και για τις δυσάρεστες.

Βεβαίως η αποβολή εντάσσεται κατά την Ορθόδοξη διδασκαλία στα αμαρτήματα του φόνου. Όμως οι περιπτώσεις αποβολής διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα.

Μπορεί για παράδειγμα να υπάρχει εκούσια αποβολή, οπότε αυτό συνιστά έκτρωση, όπως υπάρχει και η ακούσια αποβολή που δεν θεωρείται αμαρτία εκ προμελέτης.

Για το λόγο αυτό ο Πνευματικός – Eξομολόγος οικονομεί την περίπτωση αυτή και επιτρέπει την Θεία Μετάληψη μετά από σύντομο χρονικό διάστημα σύμφωνα πάντα με τη μετάνοια και τη συντριβή της γυναικός, που προσέρχεται στην Εκκλησία και ζητά το έλεος και τη φιλανθρωπία του Θεού.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία και στην περίπτωση της όποιας αποβολής -εκούσιας ή ακούσιας- βλέπει πρωτίστως το πρόσωπο που τη διέπραξε. Ενώ από τη μια στηλιτεύει την αμαρτία, από την άλλη με την αγάπη και τη φιλανθρωπία της προσπαθεί να το στηρίξει στον αγώνα της πνευματικής ανόρθωσης.

Η ευχή είναι καθαρά παρακλητική και ζητά από τον Κύριο και Θεό μας να συγχωρήσει τη γυναίκα που περιέπεσε σε φόνο ακούσιο ή εκούσιο. Ο ευχέτης ιερεύς είναι σίγουρος για την θεϊκή συγχώρεση η οποία δίδεται σε όποιον τη ζητά με ταπείνωση και μετάνοια αληθινή. Την ευχήν αυτήν δεν τη συναντούμε στη χειρόγραφη παράδοση των Ευχολογίων.

Φαίνεται ότι έχει συνταχθεί για καθαρά ποιμαντικούς λόγους• αφορά δε όλες εκείνες τις γυναίκες, πού απέβαλαν. Η ευχή κατά τα κύρια σημεία της βασίζεται στην παλαιά αντίστοιχη «εις γυναίκα λεχώ τη πρώτη ήμερα της γεννήσεως του παιδίου αυτής».

Τέλος, όταν αποβάλλει η μητέρα, ο ιερεύς κατά το τέλος της αναγνώσεως της παραπάνω σχετικής ευχής δεν κάνει την ίδια απόλυση, τη γνωστή• «Ο εν αγκάλαις του δικαίου Συμέων βασταχθήναι καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν» που είναι κατάλληλη για την περίπτωση του σαραντίζοντος νηπίου, αλλά τη γνωστή κοινή απόλυση των ακολουθιών «Χριστός ο αληθινός Θεός ημών…».

orthmad.gr