Ποια Ευχή διώχνει το κακό από πάνω μου;

8905

: Πώς να διώξω το κακό από το σπίτι μου; Πώς να σταματήσω τη κακή ενέργεια που με τυραννά;

Ποια ευχή θα με βοηθήσει να διώξω κάθε δαιμονική ενέργεια;

Ποια προσευχή είναι δυνατή και διώχνει το κακό από τη ζωή μου και το σπίτι μου;

Ποιες ευχές παραδέχεται η εκκλησία για να διώχνει το κακό από τη ζωή μου;

Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να με επηρεάσει αρνητικά και να έχω πρόβλημα στη ζωή μου;

Με ποιον τρόπο δεν θα με πιάνει το κακό μάτι; Από που προέρχεται το κακό μάτι και τι πρέπει να προσέχω στη ζωή μου;

Το κακό μάτι είναι μια αρνητική ενέργεια ή πάθος;