Οι τρεις νύχτες του Χριστού

479

: Τι έγινε αυτές τις τρεις νύχτες στη ζωή του Χριστού;

Για ποιο λόγο κάποια γεγονότα του Χριστού έγιναν βράδυ και όχι ημέρα;

Τι συμβολίζουν οι νύχτες στη ζωή του Χριστού;

Γιατί ο Θεός προτιμά τη νύχτα ώστε να διαδραματίζονται ορισμένα γεγονότα;

Ποια είναι η σκιά και ποιο το φως μέσα στην Αγία Γραφή;