Ο Σατανάς ενοχλεί μόνος του ή χρειάζεται την συγκατάθεσή μας;

3564

: Ομιλίες & απαντήσεις σε διάφορους πνευματικούς προβληματισμούς του Γέροντος .

”Ο Σατανάς ενοχλεί μόνος του ή χρειάζεται την συγκατάθεσή μας;”