Ο Προφήτης Ηλίας αναλήφθηκε στον ουρανό;

2080

Αφού ο  έζησε καί έδρασε κατά τό θέλημα τού Κυρίου, έφτασε ο καιρός νά τόν πάρει ο Θεός στούς ουρανούς μέσα σέ ανεμοστρόβιλο (Δ΄Βασ. 2,1).

Τό θαυμαστό γεγονός περιγράφεται πολύ παραστατικά στό 2ο κεφάλαιο τού βιβλίου «Βασιλειών Δ΄» ως εξής:

Μία φορά πού ο Ηλίας καί ο (μαθητής του) Ελισαίος επέστρεφαν μαζί από τά Γάλγαλα, είπε κάποια στιγμή ο πρώτος στό δεύτερο: Μείνε εδώ, γιατί ο Κύριος μέ στέλνει στή Βαιθήλ.

Ο Ελισαίος απάντησε: Ορκίζομαι στόν αληθινό Θεό καί σ εσένα, ότι δέν θά σ αφήσω. Έτσι πήγαν μαζί στή Βαιθήλ, πού είναι ιερός τόπος βόρεια τής Ιερουσαλήμ.

Εκεί βρισκόταν μία ομάδα προφητών πού είπαν στόν Ελισαίο: Τό ξέρεις ότι σήμερα ο Θεός θά πάρει από κοντά σου τόν κύριό σου; Αυτός απάντησε πώς τό ξέρει, αλλά τούς παρεκάλεσε νά μή μιλάνε γι αυτό.

Ύστερα ο Ηλίας καί ο Ελισαίος πήγαν στήνΙεριχώ. Τήν ίδια ερώτηση έκαναν στόν Ελισαίο καί οι εκεί προφήτες, πήραν όμως τήν αυτή απάντηση.

Κατόπιν οι δυό τους, κατά τήν εντολή τού Κυρίου, βάδισαν πρός τόν Ιορδάνη ποταμό, ενώ τούς ακολουθούσαν 50 προφήτες πού στάθηκαν σέ κάποια απόσταση απ αυτούς.

Τότε ο Ηλίας πήρε τό μανδύα του [τή μηλωτή], τόν δίπλωσε καί χτύπησε μ αυτόν τά νερά. Εκείνα άνοιξαν στά δύο καί πέρασαν ανάμεσα οι δυό άντρες πατώντας σέ ξηρά (Δ΄ Βασ. 2,8).

Ο Ηλίας είπε στό μαθητή του: Ζήτησέ μου τί θέλεις νά κάνω γιά σένα, πρίν μέ πάρει ο Κύριος από κοντά σου. Κι ο Ελισαίος ζήτησε νά τού δώσει διπλάσιο τό προφητικό του πνεύμα.

Ο Ηλίας τού είπε: Δύσκολο πράγμα ζήτησες. Ωστόσο άν μέ δείς τή στιγμή πού θά φεύγω από κοντά σου, τότε θά γίνει αυτό πού ζήτησες· άν όμως δέν μέ δείς, δέν θά γίνει (Δ΄Βασ. 2,10).

Ξαφνικά, καθώς προχωρούσαν συζητώντας, φάνηκε ένα άρμα από φωτιά, κι άλογα πύρινα τούς χώρισαν τόν έναν από τόν άλλον.

Κι ανέβαινε ο Ηλίας μέσα σέ ανεμοστρόβιλο στόν ουρανό (στίχ. 11), ενώ άφησε νά πέσει από πάνω του ο μανδύας (μηλωτή) πού τόν μάζεψε ο Ελισαίος.

Οι προφήτες πού παρακολουθούσαν τά γινόμενα από μακριά, είπαν: Τό πνεύμα τού Ηλία έμεινε στόν Ελισαίο (στίχ. 15).

Ο προφήτης Ηλίας έδειξε ένθερμο ζήλο γιά τό νόμο τού Θεού καί γι αυτό αναλήφθηκε στόν ουρανό (Α΄Μακκ. 2,58).