Ο Μοναχός, το κέρδος και η ελεημοσύνη – Δίδαγμα από το Γεροντικό

618

Eνας μονάχος ρώτησε τους επισκέπτες του:

– Εσείς τι δουλεία κάνετε;

– Γέροντα δεν έχουμε καλό επάγγελμα. Έμποροι είμαστε, απάντησαν με
συστολή.

– Έχουμε αδελφοί μου, μεγάλη ανάγκη από καλούς εμπόρους. Αλήθεια, για πείτε μου τι κάνετε όταν ακριβαίνουν τα πράγματα; Πουλάτε και τα παλιά, που είχατε στο μαγαζί με καινούργιες τιμές;

– Ναι γέροντα. Πώς να κάνουμε αλλιώς; Πρέπει να ξαναφέρουμε πράγμα
στο μαγαζί.

– Καλά, αλλά εσείς από τα παλιά βγάζετε δυο φορές κέρδος. Φυσικά δεν μπορείτε να το πουλήσετε με τις παλιές τιμές, γιατί θα αντιδράσουν οι άλλοι έμποροι. Εσείς όμως, το δεύτερο κέρδος, που βγάζεται από τα εμπορεύματα που είχατε στο μαγαζί, να το δίνετε ελεημοσύνη.