Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, που έκανε χιλιάδες Aναστάσεις

226

: Ο μαθητής του Χριστού που έκανε τις περισσότερες Αναστάσεις σε σχέση με άλλους Aγίους.

Ο μόνος εκ των Αποστόλων και μαθητών του Χριστού που είχε ειρηνικό τέλος επί της γης.

Το βίντεο παρουσιάζει και επιμελείται ο θεολόγος κ. Δημήτριος Λυκούδης.

Δείτε το βίντεο: