Μας μιλά ο Θεός σήμερα;

5281

Η Αγία Γραφή καταγράφει τον Θεό να μιλά προφορικά σε ανθρώπους πολλές φορές (Έξοδος 3:14, Ιησούς του Ναυή 1:1, Κριτές 6:18, Α’ Σαμουήλ 3:11, Β’ Σαμουήλ 2:1, Ιώβ 40:1, Ησαϊας 7:3, Ιερεμίας 1:7, Πράξεις 8:26, 9:15 – και αυτά είναι απλά ένα μικρό δείγμα).

Δεν υπάρχει λόγος βασισμένος στην Αγία Γραφή, για να μην μιλάει προφορικά ο Θεός σε ένα πρόσωπο σήμερα. Με τις εκατοντάδες καταγραφές στη Βίβλο όπου ο Θεός μιλάει, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτές συνέβησαν σε μια περίοδο ιστορικής πορείας 4000 χρόνων. Το να μιλά ο Θεός προφορικά, είναι μια εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Ακόμα και στις διάφορες περιστάσεις της Βίβλου, όπου καταγράφεται ότι ο Θεός μιλάει, δεν είναι πάντα σαφές αν είναι μια προφορική ομιλία, μια εσωτερική φωνή ή μια νοερή εντύπωση.

Ο Θεός μιλάει σε ανθρώπους σήμερα.

Πρώτον, μιλά σε μας μέσω του Λόγου Του (Β’ Τιμόθεον 3:16-17). Στον Ησαϊα 55:11 διαβάσουμε «έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει απ’ το στόμα μου. Πίσω δεν επιστρέψει σε μένα αδειανός, χωρίς το θέλημά μου να εκτελέσει, χωρίς να εκπληρώσει την αποστολή που του ανέθεσα».

Η Αγία Γραφή εμπεριέχει τα λόγια του Θεού προς εμάς για όλα όσο χρειάζεται να ξέρουμε, ώστε να σωθούμε και να ζήσουμε την Χριστιανική ζωή. Στην Β’ Πέτρου 1:3-4 διακηρύττει «Η Θεία δύναμή Του μας δώρισε όλα όσα μας χρειάζονται για την ζωή μας κα για τη λατρεία του Θεού, με τη βαθειά γνώση εκείνου που μας κάλεσε με τη δόξα Του και τα θαυμαστά Του έργα. Έτσι μας έχει δώσει τις πιο πολύτιμες και τις πιο μεγάλες υποσχέσεις, με τις οποίες θα γίνεται μέτοχοι της Θείας φύσεως, και θα αποφύγετε τη φθορά που προκαλούν οι κοσμικές επιθυμίες».

Δεύτερον, ο Θεός μας μιλά μέσω εντυπώσεων, γεγονότων και σκέψεων. Ο Θεός μας βοηθά να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος δια της συνειδήσεώς μας (Α’ Τιμόθεον 1:5, Α’ Πέτρου 3:16). Ο Θεός είναι στην διαδικασία διάπλασης του νου μας, ώστε να σκέφτεται τις δικές Του σκέψεις(Ρωμαίους 12:2).

Ο Θεός επιτρέπει να συμβαίνουν συγκεκριμένα γεγονότα στη ζωή μας, ώστε να μας κατευθύνει, να μας αλλάξει και αν μας βοηθά να ωριμάζουμε πνευματικά (Ιάκωβος 1:2-5, Εβραίους 12:5-11).

Στην Α’ Πέτρου 1:6-7 μας υπενθυμίζει «με τη σκέψη αυτή να αισθάνεστε αγαλλίαση, έστω κι αν χρειαστεί προς το παρών να στενοχωρηθείτε για λίγο από ποικίλες δοκιμασίες.

Έτσι η δοκιμασμένη πίστη σας, που είναι πολυτιμότερη κι απ’ το χρυσάφι-το οποίο είναι φθαρτό, κι όμως δοκιμάζεται κι αυτό με τη φωτιά- θα βρεθεί ότι αξίζει έπαινο, τιμή και δόξα, όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός».

Τρίτον, πράγματι ο Θεός μιλά μερικές φορές προφορικά σε ανθρώπους. Αν και είναι αμφίβολο ότι αυτό συμβαίνει τόσο συχνά όσο μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται. Ακόμη και στη Βίβλο, το να μιλά ο Θεός προφορικά είναι η εξαίρεση, και όχι το συνηθισμένο.

Αν κάποιος ισχυρίζεται ότι ο Θεός του έχει μιλήσει, πάντα να συγκρίνεις αυτά που του έχει πει με αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Αν ο Θεός μιλούσε σήμερα, τα λόγια Του θα ήταν σε πλήρη συμφωνία με όσα έχει πει στην Αγία Γραφή.

Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να αντιτίθεται τον εαυτό Του. Στη Β’ Τιμόθεον 3:16-17 διαβάζουμε «ό,τι βρίσκεται στη Γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού και είναι ωφέλιμο, για την διδασκαλία τα αλήθειας, για τον έλεγχο της πλάνης, για την διόρθωση των λαθών, για την διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως την θέλει ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και καταρτισμένος για κάθε καλό έργο».