Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως: Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα

1295

: Ψάλλεται αντί Τρισαγίου Ύμνου κατά τις εορτές του Τιμίου Σταυρού.

Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα, και την αγίαν σου Ανάστασιν δοξάζομεν.

Ψάλλει ο βυζαντινός χορός “Οι Καλοφωνάρηδες

Τι γιορτάζουμε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως;