Καλικάντζαροι: Τα δαιμόνια του Δωδεκαημέρου

681

Καλικάντζαροι: Τα του Δωδεκαημέρου. Έχουν ακουστεί πολλά για τους καλικάντζαρους με αρκετές θεωρίες για το ακριβώς είναι.

Τι είναι πραγματικά οι καλικάντζαροι; Οι καλικάντζαροι είναι δαιμόνια; Από που προέρχονται; Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τους καλικάντζαρους;

Γιατί εμφανίζονται αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων; Ποια είναι η μορφή των καλικαντζάρων;

Πώς διώχνουμε τους καλικάντζαρους; Ποια άλλα δαιμόνια είναι πολύ γνωστά εκτός από τους καλικάντζαρους; Τι φοβούνται οι καλικάντζαροι;