Η Θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυροβλύτισσας

13338

Φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου, στην Άνδρο. Είναι σπάνιο το φαινόμενο της μυροβλυσίας ακόμη και στις ονομαστές εικόνες της Παναγία

όμως διαφοροτρόπως το Θείο ενεργεί και μέσω των Εικόνων και το γιατί έτσι ενεργεί και γιατί ή εν λόγω εικόνα μυροβλύζει, αυτό δεν είναι δικό μας θέμα.

Η Εικόνα αυτή φέρει το χαρακτηριστικό γνώρισμα και την επωνυμία της ρίζης του Ίεσσαί.

Αυτό επειδή δεξιά και αριστερά της κυρίως εικόνας ο αγιογράφος έχει αγιογραφήσει Προφήτες οι όποιοι μίλησαν και έγραψαν για την καταγωγή της Παναγίας από τον Ίεσσαί τον Δαυίδ.

Ως προς την προέλευση της, η Εικόνα δωρίστηκε ως απο τον περιώνυμο Ιερό Ναό της Ύπεραγίας Θεοτόκου των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολης στους Πατέρες του Βλάχ – Σαράι, ένα μετόχι της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Άνδρου στην Κωνσταντινούποληπο και οι Πατέρες του Βλάχ – Σαράι μετέφεραν το μέγα τούτο κειμήλιο στην Κύρια Μονή του Αγίου Νικολάου στην Άνδρο τον 16ο αιώνα ως πολυτιμότατο θησαύρισμα.

Είναι άγνωστο το πότε μυρόβλυσε η Εικόνα και μπορούμε να πούμε κατ’ εικασία ότι ή μυρόβλυση είναι δύσκολο να είχε αρχίσει όταν η Εικόνα ήταν ήδη στο Ναό των Βλαχερνών, διότι δεν θα δωρίζανε, ίσως να άρχισε στο Μετόχι στην Πόλη αλλά ας ληφθεί ως δεδομένο ότι μυρόβλυσε στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου άλλωστε η φράση «εκχέον ανά τους αιώνας έως των ήμερων μας μύρον», αφήνει να νοηθεί ότι ή Εικόνα στο Μοναστήρι μυροβλύζει αιώνες.