Η στενοχώρια όταν κάνω το δικό μου θέλημα

1097

: Μια σύντομη ιστορία από το Γεροντικό, που αναφέρεται στην ταπείνωσξ και στην εκκοπή του ιδίου θελήματος.

Κάποιος αναχωρητής έμενε πολύ κοντά σε κοινόβιο και έκανε πολλή άσκηση.

Συνέβη να πάνε κάποιοι στο κοινόβιο και πίεσαν κι αυτόν να φάει εκτός της ορισμένης ώρας του.

Κατόπιν τον ρώτησαν οι αδελφοί:

«Την ώρα εκείνη δεν στενοχωρήθηκες, αββά;»

Κι εκείνος είπε:

«Η στενοχώρια η δική μου είναι, αν κάνω το δικό μου θέλημα».