Γιατί ο Χριστός είπε «τετέλεσται»;

765

Επάνω στον Σταυρό ο είπε επτά λόγους.

Ο έκτος λόγος είναι το γνωστό “τετέλεσται”, δηλαδή “όλα έχουν τελειώσει”.

Τι σημαίνει όμως αυτό το “τετέλεσται” που είπε ο Χριστός;