Γιατί η Δευτέρα είναι δεύτερη μέρα και όχι η πρώτη της εβδομάδος;

642

Ποια είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος; Πόσες ημέρες δημιούργησε ο Θεός στην ;

Από πότε είναι καθιερωμένη η εβδομάδα και η ονομασία των ημερών;

Ποια είναι η πιο σημαντική ημέρα της εβδομάδος;

Ποια ημέρα της εβδομάδος είναι αργία και γιατί;