Γιατί δεν είμαστε αθάνατοι;

951

Γιατί δεν είμαστε αθάνατοι; Για ποιο λόγο πεθαίνουμε; Το πιο σίγουρο στη ζωή μας είναι ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε.

Τι είναι ο θάνατος; Τι γίνεται μετά το θάνατο; Πώς έρχεται ο θάνατος;

Ποια στάδια περνά ο άνθρωπος μέχρι να φτάσει στο φυσιολογικό θάνατο; Εφόσον ο Θεός μας αγαπά, γιατί επιτρέπει το θάνατο στον άνθρωπο; Ποιοι είναι εκείνοι που βιώνουν πραγματικά το θάνατο; Σε τι ωφελεί ο θάνατος;

Ο θάνατος για τον άνθρωπο παραμένει ακόμα ένα ανεξήγητο φαινόμενο, παραμένει ένα τραγικό γεγονός που δεν το αποδέχεται, διότι είναι έξω από τη φύση του. Με το θάνατο ο άνθρωπος ζει μια τραγωδία.

Από τη στιγμή όμως που ο Χριστός παραδίδει τον εαυτό Του σε σταυρικό θάνατο, τότε η τραγωδία χάνεται, διότι ο Χριστός κατήργησε το θάνατο. Αλλά γιατί ο Χριστός θέλησε να μας ελευθερώσει από το θάνατο;

Το μυστήριο του θανάτου είναι ανεξήγητο ακόμα και σήμερα. Δεν είναι τυχαίο που στην εξόδιο ακολουθία του νεκρού ψέλνουμε: «όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται;»

Πώς προήλθε ο θάνατος; Πώς μπήκε στη ζωή του ανθρώπου; Ο θάνατος είναι έργο του Θεού; Πώς πρέπει να ετοιμαζόμαστε για την ώρα του θανάτου μας;