Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν

6152

: Ένας είναι ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.
Δεύτερη είν’ η Παναγιά Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.

Τρίτος είναι ο Πρόδρομος
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.

Τέσσεροι Ευαγγελιστές
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.

Πέντε αι παρθέναι
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.

Έξι εξαπτέρυγα
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.

Επτά είν’ τα Μυστήρια
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.

Οκτώ είναι οι ψάλλοντες
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.

Εννέα είν’ τα τάγματα
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.

Δέκα είν’ οι εντολές
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.

Ένδεκα εωθινά
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.

Δώδεκα Απόστολοι
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.

Δώδεκα Απόστολοι
Ένδεκα εωθινά
Δέκα είν’ οι εντολές
Εννέα είν’ τα τάγματα
Οκτώ είναι οι ψάλλοντες
Επτά είν’ τα μυστήρια
Έξι εξαπτέρυγα
Πέντε αι παρθέναι
Τέσσεροι Ευαγγελιστές
Τρίτος είναι ο Πρόδρομος
Δεύτερη είν΄ η Παναγιά
Ένας είν’ ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν Αυτόν.