Εδώ ασκήτεψε η Οσία Μαρία η Αιγυπτία (ΦΩΤΟ)

6579

Οσία Μαρία η Αιγυπτία: Το σπήλαιο όπου έζησε η Οσία Μαρία η Αιγυπτία στην έρημο του Ιορδάνου.

Δείτε τις φωτογραφίες…

Διαβάστε εδώ τον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας