Χαιρετισμοί της Παναγίας: Ιστορία και ερμηνεία της Α΄ στάσης

3778

: Οι Χαιρετισμοί της ή αλλιώς οι τέσσερεις στάσεις των Χαιρετισμών…

που ψέλνουμε την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής προ του Πάσχα κάθε Παρασκευή, είναι τμήματα του Ακαθίστου Ύμνου, όπου ψέλνεται ολόκληρος στους ναούς και στα μοναστήρια την Παρασκευή της πέμπτης εβδομάδος των νηστειών.

Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας ή ο Ακάθιστος Ύμνος είναι μια ακολουθία που τελείται κατά κύριο λόγο στις ενορίες την περίοδο της , όμως στα μοναστήρια τελείται καθημερινά μαζί με την ακολουθία του Αποδείπνου.

Βέβαια μπορούμε να ομολογήσουμε ότι δεν είναι λίγοι οι χριστιανοί που διαβάζουν τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου καθημερινά στα σπίτια τους. Η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου περιλαμβάνει ευχαριστίες και προσευχές προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

«Την ωραιότητα της Παρθενίας Σου»

Το πρώτο μέρος του Ακαθίστου Ύμνου περιλαμβάνει ιστορικά γεγονότα του Ιησού Χριστού και της Παναγίας με κεντρικό θέμα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, γι’ αυτό το λόγο διαβάζονται οι Χαιρετισμοί αυτή την περίοδο που συμπίπτουν με τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Το δεύτερο μέρος του εν λόγω Ύμνου αναλύει δογματικές έννοιες για την Ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη σωτηρία των πιστών.

Οι Χαιρετισμοί και εν γένει ο  της Παναγίας μας προέρχεται από την εποχή του Βυζαντίου, που περιγράφεται μέσα στο βίντεο. Η ευλογία και η προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου προς τους ανθρώπους που διαβάζουν τους Χαιρετισμούς είναι πολύ μεγάλη.

Σχετικό άρθρο: Οι Α’ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου