Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος: Ο Προστάτης Άγιος των καρκινοπαθών

1015

: Την απάντηση γιατί ο είναι ο  δίνει το βίντεο που ακολουθεί.

Σε αυτό περιγράφεται η ζωή του μεγάλου ασκητή και η ίδρυση της περίφημης Λαύρα στην Ιουδαία η οποία λειτουργεί αδιάκοπα εδώ και 1500 περίπου χρόνια, στηρίζοντας την ανά τον κόσμο Ορθοδοξία εμπνέοντας για αγώνες ασκητικούς υπέρ της Πίστεως.