Πέτρου και Παύλου: Τι συμβολίζει ο εναγκαλισμός – ασπασμός των Αποστόλων

2033

Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος υπήρξαν δύο κορυφαίες προσωπικότητες, θεμελιωτές της Εκκλησίας μας, που άσκησαν μεγάλη επιρροή στην διαμόρφωση του δόγματος.

Οι δύο Απόστολοι δεν είχαν κοινή πορεία, ο καθένας ακολούθησε τον δικό του ξεχωριστό δρόμο, έχοντας κοινό στόχο την διάδοση του Χριστιανισμού.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, απεικονίζονται πολύ συχνά μαζί, σε αρκετές συμβολικές παραστάσεις, οι οποίες εκφράζουν την οικουμενική ειρήνη και την ενότητα των Εκκλησιών.