Το Πασχαλινό μήνυμα του Αργολίδος Νεκταρίου

2772

Αργολίδος Νεκτάριος: «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών; ουκ έστιν ώδε, αλλʼηγέρθη».

Την ημέρα της Αναστάσεως, βαθιά χαράματα, ήλθαν γυναίκες στο μνήμα του Ιησού, φέρνοντας αρώματα, που είχαν ετοιμάσει, για να προσφέρουν στον νεκρό Διδάσκαλό τους.

Βρήκαν τότε, την πέτρα, που έφραζε το μνημείο, να είναι κυλισμένη μακριά απʼ αυτό. Κι όταν μπήκαν στο μνημείο, δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού.

Κι ενώ απορούσαν για το γεγονός αυτό, ξαφνικά δύο άγγελοι παρουσιάστηκαν μπροστά τους, ως άνδρες με στολές που άστραφταν από λαμπρότητα. Κι ενώ οι γυναίκες, κατατρομαγμένες, έγερναν το πρόσωπο προς τη γη από ευλάβεια κι επειδή δεν άντεχαν τη λάμψη των αγγέλων, είπαν οι άγγελοι σʼαυτές: «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών; ουκ έστιν ώδε, αλλʼ ηγέρθη».

Οι μυροφόρες γυναίκες ήταν πρόσωπα σεβαστά. Ανήκαν στον ιδιαίτερο κύκλο των γυναικών, που υπηρετούσαν τον Χριστό και τους μαθητές Του από τα υπάρχοντά τους. Δεν εγκατέλειψαν τον Κύριο ούτε στο Σταυρό.

Το πρωί της «μιάς των σαββάτων», πριν ξημερώσει, βρίσκονταν στο δρόμο κρατώντας τα πολύτιμα μύρα τους, για να αλείψουν τιμητικά το σώμα του Ιησού.

Πήγαιναν στο μνημείο, σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής, για να μυρώσουν τον πεφιλημένο νεκρό τους. Καθώς βάδιζαν με βήμα γοργό, αναρωτιόντουσαν ποιος θα τις βοηθούσε να αποκυλίσουν «τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου».

Αλλά εκεί, τους περίμενε η μεγάλη έκπληξη: Βρήκαν την ταφόπετρα παραμερισμένη και τον τάφο αδειανό. Οι νεκρικοί επίδεσμοι, που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την ταφή, υπήρχαν στο μνημείο και «το σουδάριον… εντετυλιγμένον εις ένα τόπον», αλλά το σώμα του Ιησού δεν βρισκόταν εκεί, διότι ο Κύριος είχε αναστηθεί.

Ο Χριστός αναστήθηκε και αναδείχθηκε ο νικητής του θανάτου! Πως ήταν δυνατόν να κρατήσει ο τάφος «τον αρχηγόν της ζωής»; Ο άγγελος είπε στις Μυροφόρες: Γιατί ζητάτε ανάμεσα στους νεκρούς Αυτόν που τώρα πλέον είναι ζωντανός; Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε!

Θυμηθείτε πως, όταν ακόμη ήταν στη Γαλιλαία, σας είπε ότι σύμφωνα με το προκαθορισμένο σχέδιο του Θεού πρέπει να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί, και την τρίτη ημέρα από τον θάνατό Του να αναστηθεί.

Το αδιαμφισβήτητο κοσμοιστορικό και κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού βεβαιώνει πανηγυρικά τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στηρίζει την πίστη μας σʼαυτήν.

Ο θάνατος δεν έχει πιά εξουσία επάνω Του, δεν μπορεί να τον κυριεύσει. «Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκ έτι αποθνήσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει».

Αναστήθηκε! Και με την Ανάστασή Του άνοιξε τον δρόμο και για τη δική μας ανάσταση. Έγινε η αρχή της αναστάσεως όλων των νεκρών.

«Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο». Με πόση ελπίδα και φως λούζει τους τάφους των προσφιλών μας εκείνο το «ουκ έστιν ώδε» που άκουσαν οι Μυροφόρες από το στόμα του αγγέλου!

Ο Κύριος με την Ανάστασή Του άνοιξε τον δρόμο, για να ζούμε κι εμείς αναστημένη ζωή, «εν καινότητι ζωής».

Εγκαινιάζει «άλλης βιοτής, της αιωνίου απαρχήν», για να σκιρτούμε από αγαλλίαση και χαρά και ευγνωμόνως να «υμνούμεν τον αίτιον, τον μόνον ευλογητόν των πατέρων, Θεόν και υπερένδοξον»!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Με την αγάπη του Αναστημένου Χριστού

και εγκάρδιες ευχές

Ο Μητροπολίτης

† ο Αργολίδος Νεκτάριος