Τα πρώτα λόγια του π. Δημητρίου στον Λυκαβηττό μετά το πόρισμα της Αρχιεπισκοπής

688

Aπό την Σύναξη των Αγίων Ισιδώρων – ΟΡΘΡΟΣ & ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (27/09/2022).

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο:

Τι αναφέρει το πόρισμα

Η ανάκριση, που διήρκεσε τρία χρόνια -ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώθηκε το 2017, με δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις-, έγινε κατ’ εντολήν του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Β’ και ανατέθηκε στον τότε γραμματέα του Επισκοπικού Δικαστηρίου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, νυν μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο.

Η δικαστική διερεύνηση, όπως ζητείται στο άρ. 2, δεν έγινε ποτέ. Το πόρισμα, καίτοι αποκαλύπτει σωρεία παραβάσεων, ανατροπή της εκκλησιαστικής τάξης, προσπάθεια εξαπάτησης των πιστών με καλλιέργεια και εκμετάλλευση της θρησκοληψίας τους με κατασκευή «θαυμάτων» («αγυρτεία»), καθώς και άλλων που παραπέμπουν σε οικονομικό σκάνδαλο («απιστία»), όχι μόνο δεν είδε το φως της δημοσιότητας, αλλά μπήκε ουσιαστικά στο αρχείο άνευ αιτιολογίας.

Πιο επιγραμματικά

«Εν όψει όλων των ανωτέρω, ευσεβάστως προτείνω τα εξής:

Ίνα διερευνηθή διά ψυχιατρικών πραγματογνωμόνων η ικανότης του Πρεσβυτέρου Δημητρίου Λουπασάκη, Κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Ίνα διερευνηθώσι περαιτέρω δικαστικώς αι κατά του Πρεσβυτέρου Δημητρίου Λουπασάκη του Γεωργίου, Εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ζωγράφου, απεσπασμένου εις το Ιερόν Αρχιεπισκοπικόν Παρεκκλήσιον των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού, κατηγορίαι επί:

α) αγυρτεία,

β) εμπροθέτω αλλοιώσει των υπό των Ιερών Κανόνων παραδεδομένων κατηγορία, ήτις διατυπούται τοιουτοτρόπως ένεκεν της πατρικής συναντιλήψεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄, μη επιθυμούντος την διατύπωσιν κατηγορίας επί ετεροδιδασκαλία και διαστροφή του Ορθοδόξου και Εκκλησιαστικού ήθους προς Κληρικόν της Κανονικής Δικαιοδοσίας Αυτού,

γ) απειθεία και καταφρονήσει του οικείου Επισκόπου, και δη των δι’ ειδικών εγγράφων και Εγκυκλίων του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄ περί της διοικήσεως των Ιερών Αρχιεπισκοπικών Παρεκκλησίων παρασχεθεισών οδηγιών,

δ) προσβολή του Ιερού Μυστηρίου του Γάμου και εμπροθέτω βαρυτάτη αμελεία εις την περί την οικογένειαν του κατηγορουμένου φροντίδα,

ε) ηθική αυτουργία εις υπερορίους χειροτονίας τελεσθείσας ως τοιαύτας εν αγνοία των υπερορίως χειροτονούντων,

στ) ανυπακοή,

ζ) σφετερισμώ του υπουργήματος της Πνευματικής Πατρότητος,

η) συνωμοσία, φατρία και τηρεία προς ανατροπήν της κρατούσης Εκκλησιαστικής και νομίμου τάξεως περί το Ιερόν Αρχιεπισκοπικόν Παρεκκλήσιον των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού, και δημιουργίαν Μοναστικής Αδελφότητος άνευ αδείας και ευλογίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και

θ) δεινοτάτω σκανδαλισμώ της συνειδήσεως των πιστών.

3. Ίνα μετατραπή η κατηγορία επί υπεξαιρέσει κατά συρροήν και κατ’ εξακολούθησιν του Ιερού Χρήματος, εις κατηγορίαν επί παραβάσει ή κάλλιον υπερβάσει καθήκοντος διά νοσφίσεως εξουσίας, ως και επί απιστία περί την υπηρεσίαν τοιαύτην.

4. Ίνα απαλλαγή ο ως άνω Κατηγορούμενος Κληρικός οριστικώς των κατηγοριών επί: α) εξυβρίσει, άλλως σαπρολογία κατά Κληρικών και δη Επισκόπων, ως και λαικών, και β) συκοφαντία, άλλως ψευδολογία κατά Κληρικών και δη Επισκόπων, ως και λαικών.

5. Ίνα μη αναγνωρισθή τω κατηγορουμένω ουδέν ελαφρυντικόν, ως καθ’ υποτροπήν υποπίπτοντος εις τα αυτά αντικανονικά παραπτώματα, αποδεικνυόμενα διά προγενεστέρων εναντίον του διενεργηθεισών Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων, καθ’ α εκ του υπηρεσιακού του φακέλλου προκύπτει».

vimaorthodoxias.gr