Προσοχή, κυκλοφορεί βλάσφημη εικόνα της Παναγίας

1316

Η ορθόδοξη εκκλησιαστική τέχνη που είναι και παράδοση της Εκκλησίας μας, υπάρχει περίπου από τον 4ο αιώνα μ.Χ. και…

μέσω αυτής η Εκκλησία μας διαφυλάττει την πίστη, απαντά σε ποικίλα ερωτήματα ή σε αιρέσεις και ταυτόχρονα συνεργεί στο θεολογικό, λατρευτικό και κατηχητικό έργο της Εκκλησίας μας.

Η εκκλησιαστική τέχνη ακολουθεί κάποιους γενικούς κανόνες και η Ορθόδοξη Παράδοσή μας δεν αποδέχεται τις εικόνες που είναι βασισμένες στη φαντασία του ζωγράφου – αγιογράφου. Η άγνοια πολλές φορές ή η παραχάραξη των συμβόλων για συγκεκριμένους σκοπούς, αναμφίβολα απομακρύνουν από τη παράδοση και το λειτουργικό χαρακτήρα της εικόνας.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν καινοτόμες εικόνες που προβάλλουν την προσωπικότητα και φαντασία του αγιογράφου, με αποτέλεσμα εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και άλλων Αγίων να μην έχουν σχέση και θέση στην ορθόδοξη παράδοσή μας, αλλά πολύ περισσότερο να διαστρεβλώνουν τη διδασκαλία του Χριστιανισμού.

Μια τέτοια εικόνα που δεν έχει καμία παράδοση και θέση στο χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, διότι στα Ιερά Ευαγγέλια το νόημα της Πίστης μας είναι τελείως διαφορετικό, με αυτό που απεικονίζει η εικόνα της Παναγίας, που παρουσιάζεται στο παρόν βίντεό μας.

Χρειάζεται προσοχή, αλλά ταυτόχρονα και μελέτη της Αγίας Γραφής. Αυτός που γνωρίζει καλά την Αγία Γραφή είναι δύσκολο να πέσει σε αίρεση ή να κάνει κάτι διαφορετικό από το θέλημα του Χριστού.