Ναυπάκτου Ιερόθεος: Ο φίλος μου Αντώνιος- π. Εφραίμ, λίγες μέρες πριν την εκτέλεσή του

443

: O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος δημοσιεύει για πρώτη φορά τις επιστολές που έστειλε στον θανατοποινίτη…

της Αριζόνα Αντώνιο, που έφυγε για την αιώνια ζωή ως μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Εφραίμ.

Διαβάστε τι γράφει ο ίδιος ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου για την απόφασή του να δημοσιοποιήσει αυτές τις επιστολές:

Λίγο πριν την εκτέλεση του Αντωνίου-π. Εφραίμ δημοσιοποίησα αποσπάσματα από τις δύο τελευταίες επιστολές που μου έστειλε (συ­νολικά πάνω από 20) ο Αντώνιος, στις οποίες φαινόταν η πνευματική του ολοκλήρωση και η αγωνία του προ του θανάτου. Τελικά ανταλλάξαμε πενήντα τρεις (53) επιστολές με τον Αντώνιο και την Σάρρα.

Πολλοί μου τηλεφώνησαν να με ερωτήσουν για το περιεχόμενο των δικών μου επιστολών προς αυτόν. Πρόκειται για μια αλληλογραφία που επεκτείνεται σε πάνω από 100 σελίδες τις οποίες θα δημοσιεύσω στον κατάλληλο καιρό.

Όμως, με το κείμενό μου αυτό θα δημοσιοποιήσω τις πέντε τελευταίες επιστολές που του έστειλα λίγες ημέρες πριν την εκτέλεσή του. Σε αυτές θα φανή έκδηλα η πνευματική πρόοδος του Αντωνίου, αλλά και η ατμόσφαιρα στην οποία βρισκόταν, ενώ ανέμενε την εκτέλεσή του.

Πρώτη επιστολή

Όταν μέ ενημέρωσε ότι τελικά η εκτέλεσή του αποφασίστηκε νά γίνη τήν 8 Ιουνίου 2022 τού έγραψα επιστολή μέ ημερομηνία 10 Μαΐου 2022:

Πολυαγαπητέ μου φίλε Αντώνιε,

Σήμερα έλαβα τό μήνυμά σου καί τό διάβασα μέ βαθειά συγκίνηση καί δάκρυα. Δέν μπορώ νά σού παρουσιάσω μέ λόγια τό πώς αισθάνθηκα. Τά αισθήματά μου είναι ανάμεικτα, δηλαδή λύπη καί χαρά. Λύπη γιά τό γεγονός πού ορίστηκε νά γίνη τήν 8η Ιουνίου καί χαρά γιά τήν μεγάλη πνευματική πρόοδο πού είχες μέχρι τώρα.

Θά είμαι μαζί σου προσευχόμενος όλες αυτές τίς ημέρες καί κυρίως τήν 8η Ιουνίου πού έχει ορισθεί γιά τήν εκτέλεσή σου. Θά προσεύχονται μαζί μου καί η Γερόντισσα Σιλουανή μέ τίς μοναχές τής Ιεράς Μονής Γενεθλίου τής Θεοτόκου Πελαγίας.

Δέν γνωρίζω ποιό είναι ακριβώς τό θέλημα τού Θεού. Εκείνο, όμως, πού γνωρίζω πολύ καλά είναι ότι ο Θεός σέ αγαπά πολύ. Καί αυτό φαίνεται από τήν μεγάλη πρόοδό σου στήν πνευματική ζωή. Έφθασες στό σημείο νά γίνης Ορθόδοξος Χριστιανός, νά μάθης νά υπομένης ακόμη καί τίς αδικίες καί νά προσεύχεσαι, νά μελετάς τήν Αγία Γραφή καί πατερικά καί πνευματικά βιβλία, νά ζής μέ μετάνοια, νά κοινωνάς τού Σώματος καί τού Αίματος τού Χριστού, νά έχης μνήμη θανάτου καί πολλά άλλα, όπως φαίνεται καθαρά στήν αλληλογραφία τήν οποία θεωρώ πολύτιμη.

Θά προσευχηθώ νά περάση αυτή η δοκιμασία, αλλά άν ο Θεός επιτρέψη νά πιής αυτό τό πικρό ποτήρι, τότε θά μπορέσης νά πής σέ ένα βαθμό αυτό πού είπε ο Χριστός στόν κήπο τής Γεθσημανή: «Πάτερ μου, ει δυνατόν εστι, παρελθέτω απ’ εμού τό ποτήριον τούτο· πλήν ουχ ως εγώ θέλω, αλλ’ ως σύ» (Ματθ. κστ, 39). Αυτό σημαίνει ότι σέ προετοίμασε ο Θεός γιά νά είναι καλή η συνάντησή σου μαζί Του.

Θυμάμαι τόν άγιο Ιγνάτιο τόν Θεοφόρο ο οποίος όταν οδηγείτο πρός τό μαρτύριο έγραφε μιά επιστολή στούς Χριστιανούς τής Ρώμης, στήν οποία, μεταξύ άλλων έγραφε: «Νύν άρξομαι μαθητής είναι», «Καλόν μοι αποθανείν εις Χριστόν Ιησούν, ή βασιλεύειν τών περάτων τής γής. Εκείνον ζητώ, τόν υπέρ ημών αποθανόντα· εκείνον θέλω, τόν δι’ ημάς αναστάντα. Ο δέ τοκετός μοι επίκειται Επιτρέψατέ μοι μιμητήν είναι τού πάθους τού Θεού μου».

Μού ζητάς νά σού δώσω μιά συμβουλή. Δέν έχω τίποτε άλλο νά σού πώ, γιατί εσύ έχεις καλούς λογισμούς, έζησες τόσα χρόνια μέ γενναιότητα καί δίδαξες καί εμένα πολλά, τό πώς πρέπει νά αντιμετωπίζουμε τίς δυσκολίες στήν ζωή μας. Καί νομίζω θά γίνης υπόδειγμα καί σέ άλλους Χριστιανούς. Επομένως, θά επαναλάβω αυτό πού γράφεις εσύ. Προσεύχομαι «νά έχεις δύναμη γιά νά αντέξης μέχρι τό τέλος, γιά νά είσαι γενναίος καί νά έχης εμπιστοσύνη στόν Θεό».

Θά είμαι μαζί σου όλες αυτές τίς ημέρες, αγαπητέ μου Αντώνιε, φίλε μου, πού είσαι αγαπητός στόν Θεό καί θά έχης καλή συνάντηση μαζί Του.

ο φίλος σου

Ο Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

Υ.Γ. Τήν θερμή συμπαράσταση καί τήν μεγάλη αγάπη μου στήν αγαπητή καί ηρωική σύζυγό σου Σάρρα, τήν γενναία αυτή Χριστιανή γυναίκα.

Δεύτερη επιστολή

Σέ δική του απάντηση έστειλα επιστολή τήν 17 Μαΐου 2022:

Αγαπητέ Αντώνιε,

Έλαβα τό από 16 Μαΐου 2022 γράμμα σου καί σού γράφω μετά από προσευχή.

Γνωρίζω, άν καί δέν έχω τή ίδια εμπειρία μέ σένα, ότι βρίσκεσαι σέ πολύ ευαίσθητο χρονικό διάστημα στήν ζωή σου. Ασφαλώς θά σού έρχονται στήν μνήμη σου, ως κινηματογραφική ταινία, όλα τά χρόνια τής μέχρι τώρα ζωής σου. Αλλά είμαι βέβαιος ότι οι άσχημες καί αρνητικές εμπειρίες τής ζωής σου θά έχουν ξεθωριάσει, ίσως μερικά καί νά έσβησαν εντελώς, διότι τά καθάρισε η Χάρη τού Θεού μέ τήν καρδιακή μετάνοιά σου.

Έτσι, αυτήν τήν κρίσιμη περίοδο θά θυμάσαι όλες τίς ευεργεσίες τού Θεού, όλα τά δώρα Του, γιατί παρά τό ότι γιά πολλά χρόνια έζησες στήν φυλακή, αισθάνθηκες τήν μεγάλη αγάπη τού Θεού, δηλαδή έκλαψες, μετάνιωσες, προσευχήθηκες, υπέμεινες, καί πολλά άλλα. Άλ­λωστε, δέν θά μπορούσες νά υπομείνης όλους αυτούς τούς σκληρούς περιορισμούς τής ελευθερίας σου, άν δέν είχες τήν αγάπη καί τήν παρουσία τού Θεού, τήν θεία Χάρη Του.

Παλαιότερα διάβασα ένα βιβλίο τού Victor Frankle μέ τίτλο: «Αναζητώντας νόημα ζωής καί ελευθερίας σέ ένα στρατόπεδο συγκεν­τρώσεως», εννοώντας τό στρατόπεδο συγκεν­τρώσεως στό Άουτσβιτς καί στό Νταχάου όπου ήταν αιχμάλωτος, αναμένοντας τόν θάνατό του, καί περιγράφει πώς είναι δυνατόν νά είναι κανείς σέ ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως θανατοποινιτών καί νά έχη νόημα ζωής καί ελευθερίας. Δηλαδή, περιγράφει τό πώς είναι δυνατόν νά είναι κανείς θανατο­ποινίτης καί νά πεθαίνη μέ προσευχή, ενώ ένας άλλος στήν ίδια κατάσταση νά πεθαίνη μέ λύπη καί βλασφημίες.

Εσύ, παρά τίς δύσκολες στιγμές πού πέρασες στήν φυλακή, έζησες στιγμές μέ νόημα ζωής καί ελευθερίας, άγγιξες κατά κάποιον τρόπο τήν αιωνιότητα. Αντίθετα, άλλοι βρίσκονται έξω από τήν φυλα­κή, αλλά είναι φυλακισμένοι στά πάθη τους, στήν φιλαυτία τους καί στήν αθεΐα τους.

Νομίζω ότι ο Θεός σέ αγαπά πολύ. Καί αυτές τίς ημέρες, όσο είναι δυνατόν, νά ζής τήν προσευχή τού Χριστού στήν Γεθσημανή, όπως εκτίθεται στό Ευαγγέλιο (Ματθ. κστ΄, 39). Ο άγιος Σωφρόνιος ο Αθωνίτης γράφει ότι είναι μεγάλη δωρεά τό νά προσεύχεται κανείς μέ τήν Γεθσημάνεια προσευχή τού Χριστού, γιατί αυτή είναι μιά μυστική ιερουργία, είναι μιά λυ­τρωτική πράξη.

Δέν γνωρίζω άν εξετάσατε τήν δυνατότητα νά κινηθήτε μέ αίτη­μα στόν Πρόεδρο τών Ηνωμένων Πολιτειών Μπάϊντεν, γιά νά δοθή χάρη. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό.

Προσεύχομαι γιά σένα, φίλε μου Αντώνιε, νά είσαι πάντοτε «φυ­λα­κισμένος» μέσα στήν αγάπη τού Χριστού.

Μέ πολλή αγάπη

Ο Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

Τρίτη επιστολή

Τήν 1 Ιουνίου 2022 μετά τόν Εσπερινό τής εορτής τής Αναλήψεως τού Χριστού τού έστειλα επιστολή:

Αγαπητέ μου φίλε Αντώνιε,

Δέν έχω μάθει γιά τήν επίσημη απόφαση τού Δικαστηρίου τής 24 Μαΐου καί εξακολουθώ νά προσεύχομαι γιά σένα ώστε ο Θεός νά σέ ευλογήση πλούσια, παρά τήν αδικία τών ανθρώπων.

Θυμήθηκα ότι σέ ένα από τά πρώτα γράμματα πού έγραψες, εξέφραζες τήν επιθυμία νά μάθης, πρίν φύγης από τόν κόσμο αυτόν, πώς κατεβαίνει ο νούς στήν καρδιά μέσα στήν οποία γίνεται αδιάλειπτα η προσευχή.

Εσύ όλα αυτά τά χρόνια, καίτοι ήσουν στήν φυλακή, ζούσες ως μοναχός, έκανες τόν κανόνα τού μοναχού-ασκητού, διάβαζες τίς ακο­λου­θίες κάθε ημέρα καί νύκτα καί έκανες καί κομποσχοίνι μέ τήν ευχή τού Ιησού: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ τού Θεού, ελέησόν με τόν αμαρτωλόν», καί τήν ευχή στήν Υπεραγία Θεοτόκο: «Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ εμού». Συγχρόνως έζησες τόν πόνο σέ όλους τούς βαθμούς, αλλά καί εξέφραζες τήν πίστη σου στήν αγάπη τού Θεού.

Όταν ο άνθρωπος πονά από τήν μετάνοια καί τίς ποικίλες δοκιμασίες τής ζωής καί λέει μέ τό στόμα του, αλλά καί μέ τήν λογική του τά λόγια τής ευχής, τότε κάποια στιγμή μέ τήν Χάρη τού Θεού ο νούς, ο οποίος είναι η λεπτοτάτη προσοχή, κατά τόν άγιο Γρηγόριο τόν Παλα­μά, εισέρχεται στήν πνευματική καρδιά, η οποία καθαρίζεται, καί εκφράζεται μέ τό επιθυμητικό καί θυμικό μέρος τής ψυχής, καί τότε γίνεται αδιάλειπτα η προσευχή-ευχή, αυτενεργούμενη μέ ιδιαίτερη πνευματική έμπνευση.

Τότε ο άνθρωπος έχει μέσα στήν καρδιά του τό Άγιον Πνεύμα, επειδή η ένωση τού νού μέ τήν καρδιά γίνεται μέ τό Άγιον Πνεύμα, καί ο άνθρωπος γίνεται ναός τού Αγίου Πνεύματος, καί έχει ενοικούντα μέσα του τόν Χριστό. Αυτή η κατάσταση είναι υπέρτερη τής βιολογικής ζωής, είναι άγγιγμα τής αιωνίου ζωής, δηλαδή τότε ο ευχόμενος άνθρωπος ζή τήν Βασιλεία τού Θεού από τήν ζωή αυτή.

Γιατί σού τά γράφω αυτά;

Πρώτον, γιατί αυτός ήταν ο ιερός πόθος σου πού σού ανα­πτύχ­θηκε στήν φυλακή, καί δεύτερον γιατί πρίν λίγο, κατά τήν διάρκεια τού Εσπερινού τής Αναλήψεως τού Χριστού, μού ήλθε από τόν Θεό η σκέψη νά σού τά γράψω.

Ο Χριστός είχε πή στούς Μαθητές Του λίγο πρίν τό πάθος καί τόν Σταυρό Του: «Ουκ αφήσω υμάς ορφανούς έρχομαι πρός υμάς» (Ιω. ιδ΄, 18). Καί θά ερχόταν μέ τό Άγιον Πνεύμα τήν ημέρα τής Πεντηκοστής. Γι αυτό τούς είπε: «Εγώ ερωτήσω τόν πατέρα καί άλλον παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένη μεθ υμών εις τόν αιώνα, τό Πνεύμα τής αληθείας, ό ο κόσμος ου δύναται λαβείν, ότι ου θεωρεί αυτό ουδέ γινώσκει αυτό» (Ιω. ιδ΄, 16-17).

Έτσι, ο άνθρωπος πού έχει τόν Χριστό μέσα του εν Αγίω Πνεύ­ματι, δέν είναι ορφανός, αλλά έχει Πατέρα τόν οποίον ο κόσμος δέν γνωρίζει.

Αυτές, λοιπόν, τίς δύσκολες ημέρες πού περνάς, προσεύχομαι ο Θεός νά σού δώση πνευματική έμπνευση γιά νά κάνης συνέχεια τήν ευχή τού Ιησού. Καί επειδή έχεις πόνο καί μετάνοια, ο νούς θά κατεβή στήν καρδιά καί θά αγγίξης τήν αιωνιότητα καί θά έχης πνευματική χαρά αναμένοντας τήν συνάντησή σου μέ τόν Χριστό. Καί θά αισθάνεσαι αυτό πού γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Επιθυμώ αναλύσαι καί σύν Χριστώ είναι» (Φιλ. α΄, 23). Καί αυτό πού εύχονταν οι πρώτοι Χριστιανοί, όπως γράφεται στήν Διδαχή τών Δώδεκα Αποστόλων: «Ελθέτω χάρις καί παρελθέτω ο κόμος ούτος».

Σκέφτομαι ότι αυτές τίς ημέρες ομοιάζεις μέ τούς κοσμοναύτες-αστροναύτες, οι οποίοι προετοιμάζονται γιά νά βγούν έξω από τήν γή καί νά περπατήσουν στό διά­στημα. Καί αυτοί έχουν αγωνία, αλλά τό αισθάνονται ως ένα συναρπαστικό ταξίδι.

Ισχυρότερη πνευματική κατάσταση έχουν οι άγιοι τής Εκκλη­σίας, όταν ετοιμά­ζονται νά φύγουν από τόν κόσμο αυτόν, αφού αισθά­νονται τήν έξοδό τους ως ένα συναρ­παστικό πνευματικό ταξίδι.

Ο Άγιος Σωφρόνιος ο Αθωνίτης γράφει: «Εγώ στοχάζομαι ότι πλησιάζει η ημέρα τήν οποία πρέπει νά περάσω τήν εμπειρία τού θα­νάτου, πού τήν περιμένω ως μιά νέα γέννηση».

Αλλού γράφει: «Κάποτε σκέπτομαι ότι όταν γλυτώσουμε από τά δόντια τού θανάτου πού βασιλεύει στόν κόσμο αυτό, θά γελάσουμε στό τέλος, καί τό τελευταίο μας αυτό γέλιο θά είναι καί τό καλύτερο. Έτσι ζήσε καί μή θλίβεσαι».

Τήν στιγμή τής εξόδου τής ψυχής από τό σώμα τήν ονομάζει «θρι­αμ­βευτική στιγμή» καί θά πρέπει νά τήν περιμένουμε ως ένα «εορ­τα­στικό γεγονός».

Μάλιστα, γράφει: «Στήν αναμονή τής φοβεράς αλλά καί μεγάλης στιγμής, η ψυχή βαθύτερα αισθάνεται τήν Υψίστη ειρήνη, τήν Πατρική αγάπη καί ορμά πρός τό Ανέσπερο Φώς».

Έτσι πορεύονταν οι άγιοι μάρτυρες πρό τό μαρτύριο μέ πνευματική έμπνευση, διότι προηγουμένως γεύτηκαν τήν ειρήνη τού Χριστού, αφού μέ τό Άγιον Πνεύμα ο νούς ενώθηκε μέ τήν καρδιά.

Αυτή είναι η πείρα αιώνων καί προσεύχομαι έτσι νά περνάς αυτές τίς δύσκολες στιγμές καί έτσι νά πορευθής στόν θάνατο, όπως τό έκαναν οι μάρτυρες. Νά κάνης συνέ­χεια τήν ευχή τού Ιησού μέ τό στόμα, τήν λογική καί τότε ο νούς θά βρή τόν τόπο τής κατοικήσεώς του καί θά αγγίξης τήν αιωνιότητα.

Αυτά αισθάνθηκα νά σού γράψω τήν ώρα τού Εσπερινού τής Αναλήψεως πού ο Χριστός ανερχόταν στούς ουρανούς καί ευλογούσε τούς μαθητές. Εύχομαι μαζί μέ τόν Χριστό νά ανέλθης στόν ουρανό.

Μέ πολλή αγάπη

Ο Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

Τέταρτη επιστολή

Ακολούθως απέστειλα άλλη επιστολή στίς 5 Ιουνίου 2022:

Αγαπητέ μου φίλε Αντώνιε,

Έλαβα τό από 4 Ιουνίου γράμμα σου καί τό εκτιμώ βαθύτατα τό ότι ενώ βρίσκεσαι σέ τέτοια δυσκολία καί περιμένεις τήν εκτέλεσή σου μού γράφεις γράμμα. Είναι τόσο ηρωϊκό αυτό! Έχεις μεγάλη δύναμη μέσα σου καί σέ θαυμάζω.

Γιά τήν διεύθυνση στήν οποία μού έστειλες τό δώρο δέν θά υπάρξη κανένα πρόβλημα, μήν ανησυχείς, διότι η διεύθυνση είναι τής Ιεράς Μονής πού εκδίδει τά βιβλία μου καί η Γερόντισσα καί οι μοναχές είναι πνευματικά μου παιδιά. Επομένως, τό δώρο σου πού είναι «έκπληξη», θά φθάση σέ μένα ασφαλώς.

Εκείνο πού έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εσύ ο ίδιος είσαι ένα μεγάλο δώρο τού Θεού σέ μένα. Σέ έστειλε ο Θεός γιά νά μέ διδάξης τί είναι μετάνοια, τί σημαίνει νά αγαπά κανείς τόν Θεό ευρισκόμενος μέσα στήν φυλακή, τί σημαί­νει νά αντιμετωπίζη κανείς τήν ώρα τού θανάτου πού έχει προσδιορισθή, τί σημαίνει νά έχη κανείς ηρεμία στήν καρδιά του, όσο είναι δυνατόν, ενώ περιμένει τόν θάνατο, αλλά καί τί σημαίνει νά μήν έχη κανείς μέσα του θυμό γι’ αυτούς πού τόν κατηγόρησαν αδίκως, αλλά η καρδιά του νά παραμένη σέ ηρεμία! Αυτοί είναι καρποί τής ησυχαστικής ζωής πού έζησες στήν φυλακή.

Όντως είσαι ένα δώρο τού Θεού σέ μένα, γιατί ο Θεός μού δείχνει στήν πράξη τί σημαίνει νά ζή κάποιος άνθρωπος πνευματικά ελεύθερος μέσα σέ μιά φυλακή υψίστης ασφαλείας!

Είσαι διαρκώς μέσα στήν σκέψη μου καί στήν προσευχή μου, αλλά καί στήν σκέψη καί τήν προσευχή πολλών ανθρώπων. Πρέπει νά ξέρης ότι δέν είσαι μόνος σου, γιατί πολλοί άνθρωποι πού έμαθαν γιά σένα, ύστερα από ανακοίνωση πού έκανα έχουν δημιουργήσει μία «αλυσίδα προσευχής», δηλαδή προσεύχονται συνεχώς, κάθε ένας μιά συγκεκριμένη ώρα γιά σένα, ώστε κάθε ώρα τής ημέρας καί τής νύχτας κάποιος ή κάποιοι προσεύχονται γιά σένα!

Είμαι, λοιπόν, βέβαιος ότι ό,τι ο Θεός επιτρέψη νά γίνη, θά είναι γιά τό καλό σου. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Τοίς αγαπώσιν τόν Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν» (Ρωμ. η/, 28).

Μού αρέσει πολύ ένας θεόπνευστος λόγος τού Αποστόλου Παύλου τόν οποίον θά σού τόν θυμίσω:

«Τίς ημάς χωρίσει από τής αγάπης τού Χριστού; θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λιμός ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα; καθώς γέγραπται ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην τήν ημέραν· ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. αλλ εν τούτοις πάσιν υπερνικώμεν διά τού αγαπήσαντος ημάς. πέπεισμαι γάρ ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις ούτε ενεστώτα ούτε μέλλοντα ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε τις κτίσις ετέρα δυνήσεται ημάς χωρίσαι από τής αγάπης τού Θεού τής εν Χριστώ Ιησού τώ Κυρίω ημών» (Ρωμ η, 35-39).

Δέν ξέρω τί θά επιτρέψη ο Χριστός γιά σένα, δηλαδή άν θά γίνη η εκτέλεσή σου στίς 8 Ιουνίου καί θά αναληφθής μαζί Του στούς ουρανούς. Τό γεγονός είναι ότι ο Χριστός σέ έχει πάρει στήν αγκάλη Του, σέ αγάπησε καί σέ αγαπά, σέ έχει κοντά Του.

Διάβασα καί τό τελευταίο σου μήνυμα πού έστειλες πρίν τήν εκτέλεσή σου καί μέ συγκίνησε πολύ. Ομίλησες μέ τήν ηρεμία τού Αγίου Πνεύματος πού έχεις στήν καρδιά σου. Σέ ευχαριστώ πού θυμήθηκες καί εμένα καί μέ ευχα­ρίστησες δημόσια, αλλά εγώ σέ ευχαριστώ γι’ αυτό πού είσαι. Είσαι ένας καλός Χριστιανός καί ένας τρυφερός άνθρωπος καί ο Χριστός είδε τό βάθος τής καρδιάς σου πού πολλοί άνθρωποι δέν τό είδαν, αλλά στάθηκαν μόνο εξωτερικά.

Εύχομαι ο Θεός νά είναι μαζί σου καί νά προσεύχεσαι γιά μένα νά έχω τήν υπομονή σου αγαπητέ μου Αντώνιε.

Μέ πολλή εν Χριστώ αγάπη

Ο Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

Πέμπτη επιστολή

Καί η τελευταία επιστολή μου ήταν τήν 6 Ιουνίου 2022, δηλαδή δύο ημέρες πρίν τήν εκτέλεσή του καί ήταν αναπάντητη, αλλά νομίζω ότι τήν διάβασε:

Αγαπητέ μου Αντώνιε,

Έλαβα τό από 6-6-2022 γράμμα σου καί εκπλήσσομαι πού σ’ αυτές τίς δύσκολες ώρες έχεις τό κουράγιο καί τήν δύναμη νά μού γράψης.

Μέ στενοχώρησε η συμπεριφορά τού θείου τού κοριτσιού πού σέ ύβρισε, αλλά χάρηκα πολύ μέ τόν τρόπο τόν οποίον τόν αντιμετώπισες. Αυτό είναι καρπός τής πνευματικής σου μεταμόρφωσης.

Κάποτε μού είπε ο άγιος Σωφρόνιος ότι είναι μεγάλο πρόβλημα τό νά σέ επαινούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά ο Χριστός νά αρνήται νά κατοικήση μέσα σου. Καί είναι μεγάλη ευλογία τό νά σέ κατηγορούν όλοι οι άνθρωποι καί ο Χριστός νά σέ δέχεται καί νά κατοική μέσα σου. Έτσι, δέν έχει καμμία σημασία νά σέ κατηγορούν καί νά σέ υβρίζουν όλοι οι άνθρωποι, όταν ο Χριστος σέ αγαπά.

Όταν ρίξουμε τήν προσοχή μας στόν Γολγοθά βλέπουμε τρείς σταυρούς. Ο πρώτος σταυρός είναι τού Χριστού πού σώζει. Ο δεύτερος σταυρός είναι τού εκ δεξιών ευγνώμονος ληστού. Καί ο τρίτος σταυρός είναι ο σταυρός τού εξ ευωνύμων ληστού. Ο εκ δεξιών ληστής δέν σώθηκε γιά τά καλά έργα του, αφού ήταν ληστής, αλλά γιά τό ότι ομολόγησε τόν Χριστό ως Θεό. Καί ο εξ ευωνύμων ληστής δέν καταδικάστηκε γιά τά εγκληματικά του έργα, αφού καί ο άλλος ληστής έκανε τά ίδια, αλλά γιατί βλασφημούσε τόν Χριστό!

Μέ τόν Γολγοθά ομοιάζει όλη η ανθρωπότητα. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί, άλλοι λιγότερο καί άλλοι περισσότερο. Μπορούμε όμως νά σωθούμε όχι γιά τά καλά μας έργα, αλλά γιατί αγαπάμε τόν Χριστό καί ομολογούμε τήν θεότητά Του.

Μέ αυτήν τήν ομολογία καί τήν παρρησία θά ήθελα νά προχωρήσης πρός τόν θάνατο, όπως οι στρατιώτες πηγαίνουν στήν μάχη. Νά λές εσωτερικά τήν ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ τού Θεού, ελέησόν με», «Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ εμού», «Μνήσθητί μου Κύριε εν τή Βασιλεία σου».

Μή φοβάσαι τά τελώνια, δηλαδή τόν διάβολο, γιατί έχεις μαζί σου τόν Χριστό. Ο άγιος Διάδοχος ο Επίσκοπος Φωτικής γράφει ότι η μάχη μέ τούς δαιμονιώδεις λογισμούς θά υπολογιστούν από τόν Θεό ως ένα είδος μαρτυρίου. Οι άγιοι Πατέρες διδάσκουν ότι όσο πλησιάζει ο άνθρωπος πρός τόν θάνατο, τόσο τόν πολεμούν οι δαίμονες μέ τούς λογισμούς.

Εσύ μή δίνης σέ αυτούς προσοχή, αλλά νά λές αυτό πού είπε ο Χριστός: «Ύπαγε οπίσω μου σατανά· γέγραπται γάρ, Κύριον τόν Θεόν σου προσκυνήσεις καί αυτώ μόνω λατρεύσεις» (Ματθ. δ,10). Νά επαναλαμβάνης αυτό πού έλεγε ο Απόστολος Παύλος: «Πάντα ισχύω εν τώ ενδυναμούντί με Χριστώ» (Φιλ. δ, 13). Νά λές αυτό πού έλεγε ο Προφητάναξ Δαυΐδ: «Κύριος φωτισμός μου καί σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος υπερασπιστής τής ζωής μου· από τίνος δειλιάσω; εν τώ εγγίζειν επ εμέ κακούντας τού φαγείν τάς σάρκας μου, οι θλίβοντές με καί οι εχθροί μου, αυτοί ησθένησαν καί έπεσαν. εάν παρατάξηται επ εμέ παρεμβολή ου φοβηθήσεται η καρδία μου
εάν επαναστή επ εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. μίαν ητησάμην παρά Κυρίου, ταύτην εκζητήσω· τού κατοικείν με εν οίκω Κυρίου πάσας τάς ημέρας τής ζωής μου, τού θεωρείν με τήν τερπνότητα Κυρίου καί επισκέπτεσθαι τόν ναόν τόν άγιον αυτού» (Ψαλμ. 26, 1-4). Νά λές κατά τόν Δαυΐδ: «Κύριε ο Θεός μου, επί σοί ήλπισα· σώσόν με εκ πάντων τών διωκόντων με καί ρύσαί με· μήποτε αρπάση ως λέων τήν ψυχήν μου» (Ψαλμ. 7, 2-3). Καθώς επίσης νά λές: «Εάν γάρ καί πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι σύ μετ εμού εί· η ράβδος σου καί η βακτηρία σου, αύταί με παρεκάλεσαν ητοίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας τών θλιβόντων με».
(Ψαλμ. 22, 4).

Μή φοβάσαι, αγαπητέ μου Αντώνιε τούς δαίμονες, τά τελώνια, γιατί έχεις μαζί σου τόν Χριστό, αφού «μείζων εστίν ο εν υμίν ή ο εν τώ κόσμω» (Α Ιωαν. δ, 4). Άλλωστε έχεις εξομολογηθή όλα τά αμαρτήματά σου στόν αγαπητό πνευμα­τικό σου πατέρα Παΐσιο, καί έλαβες πνευματική καθοδήγηση από εκείνον καί από τόν αγαπητό μου αδελφό Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο.

Θά είμαι μαζί σου αυτές τίς ημέρες καί τίς ώρες προσευχόμενος καί φυσικά θά προσεύχομαι καί μετά τήν έξοδό σου από τόν κόσμο αυτόν, καί ελπίζω νά συναν­τηθούμε στόν ουρανό.

Η πορεία πρός τήν έξοδό σου από τόν παρόντα κόσμο καί αιώνα, τόν απατεώνα, νά είναι ευλογημένη καί σωτήρια.

Πόσο επίκαιρη είναι η προσευχή τής Εκκλησίας: «Χριστιανά τά τέλη τής ζωής ημών ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά καί καλήν απολογίαν τήν επί τού φοβερού βήματος τού Χριστού αιτησώμεθα. Παράσχου Κύριε».

Μέ πολλή αγάπη

Ο Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

* * *

Δημοσιοποιώ αυτές τίς πέντε επιστολές γιά νά φανή έντονα η ατμόσφαιρα μέσα στήν οποία έζησε ο αγαπητός μου Αντώνιος στήν φυλακή υψίστης ασφαλείας, ιδίως τίς τελευταίες ημέρες τής ζωής του καί τό πώς οδηγήθηκε στήν εκτέλεσή του καί στόν θάνατό του.

Θεωρώ ότι τό σώμα του σάπισε στήν φυλακή, αλλά η ψυχή του ανακαινίστηκε πνευματικά καί αναπαύτηκε εν ειρήνη στόν Χριστό μαζί μέ τούς αγγέλους καί τούς αγίους.

Έκανε πολλά λάθη στά πρώτα χρόνια τής ζωής του, αλλά τό έγκλημα γιά τό οποίο κατηγορήθηκε δέν τό διέπραξε. Έτσι ο ίδιος, πρίν τήν εκτέ­λεσή του, ευχαρίστησε τόν Χριστό «πού μέσα από αυτήν τήν άδικη δικαστική διαδικασία, μέ (τόν) οδήγησε στήν σωτηρία».

Ο Αντώνιος από τήν εφηβική του ηλικία εξεδήλωνε εξωτερικά ένα βίαιο χαρακτήρα, έκανε διάφορες επιθετικές παραβατικές ενέργειες, αλλά ήταν πολύ ευαίσθητος στόν εσωτερικό του χώρο, ήταν μιά «ψυχούλα»! Αυτό έβλεπε ο Χριστός καί τόν περίμενε γιά νά τόν σώση, όπως ο κυνηγός περιμένει τό θήραμά του.

Αυτό τό κατάλαβε πρώτη η αγαπητή του σύζυγος Ραχήλ-Σάρρα, μιά εκπληκτική καί θυσιαστική γυναίκα καί φυσικά τό γνώρισε ο γέροντάς του, ηγούμενος τής Ιεράς Μονής τού Αγίου Αντωνίου Αριζόνας π. Παΐσιος.

Αγαπητέ μου Αντώνιε-π. Εφραίμ πού έζησες μέσα στήν φυλακή ως ερημίτης μοναχός, μέ άσκηση καί προσευχή, μέ μετάνοια καί αγάπη αναπαύου εν ειρήνη.
orthodoxianewsagency.gr

Διαβάστε ακόμα:

Στη Μονή του Αγίου Αντωνίου Αριζόνας αναπαύεται ο θανατοποινίτη που έγινε μοναχός