Bεροίας Παντελεήμων: «Αγάπη, έμπνευση πατέρων και διδασκάλων»

210

: Απόδειξη της θείας αγάπης αποτελεί ασφαλώς η ενανθρώπησή του.

Μόνο η απέραντη και απερίγραπτη αγάπη του Θεού για το πλάσμα του θα μπορούσε να οδηγήσει τον Χριστό στην εκούσια αυτή «κένωση», στην εκούσια ταπείνωση με τη γέννησή του ως βρέφος στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ, αλλά και σε όλη τη μετέπειτα ζωή του μεταξύ των ανθρώπων.

την Πέμπτη 4 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα : «Αγάπη, έμπνευση πατέρων και διδασκάλων».

ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7 : 00 μ. μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90. 2 FM».

ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στη διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων : τα Πάθη και η Ανάσταση του Κυρίου μας, τα οποία εορτάσαμε πριν από δύο περίπου εβδομάδες, αποτελούν όχι μόνο το αποκορύφωμα και την ολοκλήρωση του σχεδίου της θείας οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων αλλά και το αποκορύφωμα της θείας αγάπης.

Απόδειξη της θείας αγάπης αποτελεί ασφαλώς η ενανθρώπησή του. Μόνο η απέραντη και απερίγραπτη αγάπη του Θεού για το πλάσμα του θα μπορούσε να οδηγήσει τον Χριστό στην εκούσια αυτή «κένωση», στην εκούσια ταπείνωση με τη γέννησή του ως βρέφος στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ, αλλά και σε όλη τη μετέπειτα ζωή του μεταξύ των ανθρώπων.

Όμως ο Χριστός δεν ήρθε στη γη ως άνθρωπος μόνο για να κηρύξει και να διδάξει τον πεπτωκότα άνθρωπο. Ήλθε και για να τον λυτρώσει από την αμαρτία και να τον αποκαταστήσει εκεί από όπου εξέπεσε. και αυτό το πραγματοποίησε ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του.

με την πρώτη, τη σταυρική του θυσία, ο Χριστός πληρώνει το αντίτιμο της δικής μας αμαρτίας και διαγράφει το χρέος. με τη δεύτερη, με την Ανάστασή του, νεκρώνει και καταλύει οριστικά τη συνέπεια της αμαρτίας, δηλαδή τον θάνατο και μας χαρίζει την προοπτική της ζωής που στερηθήκαμε εξαιτίας της πτώσεώς μας. Γι’αυτό και στο Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου μας βλέπουμε την αποκορύφωση και το μεγαλείο της θείας αγάπης, βλέπουμε δηλαδή με τα ταπεινά και χοϊκά μας τον Θεό, καθώς «ο Θεός αγάπη εστί».

για να μετάσχουμε και να απολαύσουμε αυτή την αγάπη του Θεού δεν αρκεί μόνο η γνώση η η πίστη. Χρειάζεται και η αγάπη, διότι τον Θεό που είναι αγάπη, μόνο με την αγάπη μπορούμε να τον προσεγγίσουμε και να γίνουμε μέτοχοι των δωρεών του. ο ίδιος, άλλωστε, ο Χριστός όρισε την αγάπη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους ως τις δύο εντολές τις οποίες πρέπει να εφαρμόσουν όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν, ενώ παράλληλα περιέγραψε την τήρηση των εντολών του ως έκφραση της αγάπης του ανθρώπου προς τον ίδιο και προς τον Θεό, λέγοντας «ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστιν ο αγαπών με» και «εάν αγαπάτε με τας εντολάς τας εμάς τηρήσητε και μενείτε εν τη αγάπη τη εμή».

η αγάπη είναι η διδάσκαλος των προφητών, η σύντροφος των αποστόλων, η δύναμη των μαρτύρων, η έμπνευση των πατέρων και διδασκάλων και η τελείωση των αγίων.

Γι’αυτό και έχει τόση μεγάλη σημασία η αγάπη, αλλά και γι’ αυτό η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και τιμά μετά την Κυριακή του Αντίπασχα, δηλαδή του Θωμά, τις αγίες και ευγενείς ψυχές των Μυροφόρων γυναικών και των αγίων Ιωσήφ του από Αριμαθαίας και Νικοδήμου, του κεκρυμμένου μαθητού του Κυρίου, θέλοντας να μας διδάξει την καθαρή και τέλεια αγάπη αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι χωρίς να τους το ζητήσει κανείς, χωρίς να σκεφθούν «γιατί εμείς και όχι οι δώδεκα μαθητές του Χριστού, που βρισκόταν πάντοτε πιο κοντά του», προσέφεραν την αγάπη τους στον Κύριό μας και έλαβαν πλούσια και τη δική του θεία αγάπη.

αν θέλουμε, λοιπόν, και εμείς να απολαύσουμε αυτή τη θεία αγάπη, ας σπεύσουμε και ας φροντίσουμε να αποκτήσουμε την αγάπη. και ας την προσφέρουμε με όποιο τρόπο κρίνει ο καθένας μας πρόσφορο σε κάθε στιγμή, για να την αισθανθούμε, όπως οι αγίες Μυροφόρες γυναίκες, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, και να λάβουμε τη χάρη του παναγίου Πνεύματος στην παρούσα ζωή, ώστε να απολαύσουμε και τα μέλλοντα αγαθά στη βασιλεία του Θεού μαζί με τον Αναστημένο Κύριό μας.