Νίκη Κεραμέως: Διπλασιάζονται οι ώρες για το μάθημα των Θρησκευτικών

2468

Νίκη Κεραμέως: Αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία έρχονται το επόμενο διάστημα, με το υπουργείο Παιδείας να βασίζεται στις προτάσεις της ειδικής επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες βάσει αυτών αλλά και σε συμφωνία με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Η υπουργός Παιδείας, Ν. Κεραμέως, έχει ξεκαθαρίσει, εξάλλου, μιλώντας παλαιότερα στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», τη στάση της κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα.

«Εχει συσταθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ειδική επιστημονική επιτροπή για να εισηγηθεί τις μεταβατικές λύσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Ολα θα γίνουν σύμφωνα με τον νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις, όπως αρμόζει σε μια δημοκρατικά οργανωμένη Πολιτεία. Θα γίνουν, όμως, με κριτήρια επιστημονικά και παιδαγωγικά, προς όφελος των μαθητών.

Τον Σεπτέμβριο θα έχουμε στα σχολεία άλλα προγράμματα Θρησκευτικών, τα οποία θα είναι σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ», είχε αναφέρει.

Οπερ και εγένετο… Τα νέα προγράμματα σπουδών για τα Θρησκευτικά στο ∆ημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο έδωσε στη δημοσιότητα το ΙΕΠ, δίνοντας τέλος στις διαμάχες των τελευταίων ετών.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για τα προγράμματα σπουδών του 2017, στα οποία, όμως, έχουν γίνει ριζικές αλλαγές (επεκτείνονται από 50% έως και 100% του αρχικού κειµένου), ώστε να συµµορφώνονται στις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Το ΙΕΠ ανέλαβε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των Θρησκευτικών µε καθαρά παιδαγωγικά – επιστηµονικά κριτήρια και οδηγό την εντολή Κεραµέως να σεβαστεί τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Οι αλλαγές εστιάζουν αρχικά στην αφαίρεση θεµάτων που δεν αφορούν την ορθόδοξη πίστη σε ∆ηµοτικό, Α’ και Β’ Γυµνασίου και Α’ και Γ’ Λυκείου, καθώς και συγκεκριµένων θεµατικών ενοτήτων.

Ακόµα, θα πραγµατοποιηθεί εναρµόνιση του βιβλίου µαθητή και των θεµατικών ενοτήτων, µε το προτεινόµενο Πρόγραµµα Σπουδών.

Θα υπάρξει αναδιάταξη ύλης και αντιµεταθέσεις κειµένων µεταξύ όλων των τάξεων, καθώς και διαγραφή θεµατικών ενοτήτων (Θ.Ε.) ή υποενοτήτων και πρόσθεση νέων Θ.Ε., όπου δει, ή κατάτµηση Θ.Ε. σε µικρότερες.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Επίσης, αναµένεται εισαγωγή νέου υλικού (γραπτών και πολυτροπικών κειµένων), σε βιβλία από επιλεγµένες ενότητες παλαιοτέρων βιβλίων µαθητή, αλλά και άλλες πηγές, καθώς και τροποποίηση τίτλων και αλλαγή εξωφύλλων.

∆ιαγραφή κειµένων, εικόνων, τραγουδιών, ποιηµάτων αναθεωρητικά προς την εν γένει σχέση τους µε το περιεχόµενο των ενοτήτων των µαθηµάτων καθώς και λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εµπειρία από την εφαρµογή τους κατά το προηγούµενο σχολικό έτος.

Οι αλλαγές αυτές, όπως αναφέρει το ΙΕΠ, θα λάβουν χώρα καθώς στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο οι µαθητές «οικοδοµούν ένα στιβαρό πεδίο γνώσης και κατανόησης σης της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Οι ορθόδοξοι µαθητές αναπτύσσουν και καλλιεργούν τη θρησκευτική συνείδησή τους και προσφέρονται ευκαιρίες, ώστε οι µαθητές και οι µαθήτριες να αναπτύξουν ικανότητες και επάρκειες -αλλά και διαθέσεις και στάσεις ζωής- που χαρακτηρίζουν τον θρησκευτικά εγγράµµατο άνθρωπο, καλλιεργώντας παράλληλα την ηθική και κοινωνική του ευαισθησία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής µας.

Στο Λύκειο το µάθηµα των Θρησκευτικών συµβάλλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της θρησκευτικής συνείδησης των Ορθόδοξων Χριστιανών µαθητών και µαθητριών, στον θρησκευτικό γραµµατισµό τους, µε επίκεντρο τη Βίβλο, τα ∆όγµατα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, την ηθική της διδασκαλία και γενικότερα την παράδοσή της, όπως έχει διατυπωθεί στο έργο των Πατέρων της και έχει εκφραστεί διά των µνηµείων του πολιτισµού.

Στην καλλιέργεια ανθρωπιστικής και ελληνικής παιδείας, µε έµφαση στα µορφωτικά αγαθά που χρειάζεται να ανακαλύψει ο µαθητής ως απαραίτητη υποδοµή για την ίδια του τη ζωή και στη γνωριµία και επικοινωνία µε τον «άλλον», η οποία αποβλέπει στην καλλιέργεια της ικανότητας για διάλογο και για σεβασµό απέναντι στην ετερότητα.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

«Υπενθυµίζεται ότι το µάθηµα εξακολουθεί να είναι µονόωρο στην ΣΤ’ ∆ηµοτικού και θα πρέπει να επανέλθει ως δίωρο», είναι το αίτηµα του Ινστιτούτου. Οµως, το στοίχηµα για την υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι η εφαρµογή όσων αποφασίστηκαν, καθώς και το να προλάβει τη νέα σχολική χρονιά.

Το δυσκολότερο πρόβληµα είναι µπροστά, αφού τα νέα Προγράµµατα Σπουδών απαιτούν νέα βιβλία. Πρέπει πάση θυσία να αποφευχθούν όσα έγιναν την εποχή Φίλη, όταν ο πρώην υπουργός εισήγαγε τα νέα προγράµµατα το 2016, αλλά άφησε τους µαθητές για έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς βιβλία, µοιράζοντας φωτοτυπίες.

parapolitika.gr