Κύπρος: Νέα διαδικασία Πνευματικής Λύσης του Γάμου

315

: Μετά την τροποποίηση του Νόμου περί Οικογενειακών θεσμών και της διαδιακασίας περί Πνευματικής Λύσης του Γάμου, πληροφορούμε τους πιστούς, ότι από την 1ην Μαίου 2023…

το λεγόμενο «προτίθεμαι» (αίτηση) για την απόπειρα συνδιαλλαγής, η οποία με βάση την νομοθεσία είναι υποχρεωτική, προκειμένου να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη διαδικασία έκδοσης Διαζυγίου από το Οικογενειακό Δικαστήριο, θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα https://pnevmatikilysi.cy.net/

Από την ημερομηνία αυτή και μετά δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία αίτηση «προτίθεμαι» άλλου τύπου, όπως ήδη έχει συμφωνηθεί και με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Την ηλεκτρονική αίτηση μπορεί κάποιος να την υποβάλει, α) ο ίδιος προσωπικά, β)μέσω των σχετικών γραφείων της Αρχιεπισκοπής ή των Μητροπόλεων, γ) μέσω τρίτου προσώπου (π.χ του Δικηγόρου). Σημειώνεται ότι στη διαδικασία συνδιαλλαγής και πνευματικής λύσης του γάμου, δεν λαμβάνουν μέρος νομικοί ή άλλοι σύμβουλοι.

Με την παράθεση, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, όλων των υποχρεωτικών στοιχείων, αμέσως οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν, άμεσα, ηλεκτρονικά μήνυμα και email, το οποίο ενημερώνει για την κατάθεση της αίτησης, καθώς και βεβαίωση, η οποία είναι αναγκαία για την διαδικασία στο Οικογενειακό Δικαστήριο.

Στη συνέχεια και πάλιν μέσω γραπτού μηνύματος θα απευθύνεται πρόσκληση για την απόπειρα συνδιαλλαγής. Αυτή είναι υποχρεωτική καθώς μετά από αυτή θα εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό (καθορίζεται από τη νομοθεσία), το οποίο θα κατατίθεται, σε περίπτωση αποτυχίας, στο Οικογενειακό Δικαστήριο.