Θα γίνει Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά – Το ευχαριστώ του Βαρθολομαίου στον Ερντογάν

1592

Η Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά τελικά θα πραγματοποιηθεί τον Δεκαπενταύγουστο διευκρινίζει στο νέο ανακοινωθέν που εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Υπενθυμίζεται πως σε προηγούμενη ανακοίνωση, το Φάναρι είχε υποστηρίξει πως λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, οι τουρκικές αρχές δεν επέτρεψαν την τέλεσή της Θείας Λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά.

Διαβάστε το νέο Ανακοινωθέν:

Ευχαρίστως ανακοινούται, ότι κατόπιν νεωτέρου εγγράφου τής Νομαρχίας Τραπεζούντος, αλλά καί σχετικής ανακοινώσεως τού Εξοχωτάτου κυρίου Προέδρου τής Τουρκικής Δημοκρατίας, επετράπη η τέλεσις τής Θείας Λειτουργίας εν τή Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά κατά τήν εορτήν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.

Τήν πανηγυρικήν αυτήν Λειτουργίαν θά τελέσουν κατά τήν μεγάλην Θεομητορικήν εορτήν οι Σεβ. Μητροπολίται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Ζάμπιας κ. Ιωάννης, Ιεράρχης τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ.Βαρθολομαίος τήν 28ην τ. μ. επεκοινώνησε τηλεφωνικώς πρός τόν Εξοχώτατον Πρόεδρον κ. Recep Tayyip Erdogan καί τόν ηυχαρίστησε διά τά γενόμενα εν τή ως άνω ιστορική Μονή συστηματικά ανακαινιστικά έργα καί, επί τή ευκαιρία, διεβίβασεν εις αυτόν τάς ευχάς καί τά συγχαρητήρια τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τής περί αυτό ενταύθα Ομογενείας διά τήν επί θύραις εορτήν τών θυσιών (Kurban Bayram).

29 Ιουλίου 2020
Εκ τής Μ. Πρωτοσυγκελλίας