Στην Παναγία Σουμελά ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον Δεκαπενταύγουστο

821

Μετά την αναγγελίαν περί της τελέσεως και εφέτος της Θείας Λειτουργίας εις την Παναγίαν Φανερωμένην Αρτάκης…

ασμένως ανακοινούται σήμερον εις τους ενδιαφερομένους ευσεβείς Ορθοδόξους Χριστιανούς ότι, εκδοθείσης προφρόνως της σχετικής αδείας, η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,

την 15ην Αυγούστου ε.ε., ημέραν Κυριακήν, εν τη ιστορική και περιπύστω Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά, εις τα όρη της Ματσούκας Τραπεζούντος,

ένθα ωλοκληρώθησαν πενταετείς εργασίαι στερεώσεως και αναστηλώσεως του ιερού τούτου σεβάσματος των Πατέρων ημών, γενόμεναι υπό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 15η Ιουλίου 2021

Εκ της Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας