Παρέμβαση από το ΦΑΝΑΡΙ για το νομοσχέδιο του Γάμου και της τεκνοθεσίας ομόφυλων ζευγαριών

1196

Ανακοινωθέν από το ΦΑΝΑΡΙ για το νομοσχέδιο του Γάμου και της τεκνοθεσίας ομόφυλων ζευγαριών

Θέση για το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση και αφορά στον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία από αυτά, πήρε το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά την σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου.

Διαβάστε αναλυτικά το ανακοινωθέν:

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής, σήμερον, Τετάρτην, 24ην Ιανουαρίου 2024, υπενθυμίζει εις το ευσεβές ποίμνιον του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, επί τη συζητήσει περί θεσμοθετήσεως γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και περί τεκνοθεσίας εν Ελλάδι, την δεσμευτικήν Απόφασιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη, Ιούνιος 2016),

ότι «η Εκκλησία δεν αποδέχεται διά τα μέλη αυτής σύμφωνα συμβιώσεως του αυτού ή ετέρου φύλου και πάσαν άλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου του γάμου» ως «της εν Χριστώ ενώσεως ανδρός και γυναικός», η οποία «συνιστά μίαν μικράν εκκλησίαν ή μίαν εικόνα της Εκκλησίας» (κείμενον «Το μυστήριον του γάμου και τα κωλύματα αυτού», Ι.10 και 4).

Σημειούται συγχρόνως, ότι τα συνάπτοντα τοιαύτας μορφάς συμβιώσεως μέλη της Εκκλησίας πρέπει να αντιμετωπίζωνται μετά ποιμαντικής ευθύνης και εν Χριστώ αγάπης.