Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

2892

Χαιρετισμοί της Θεοτόκου: Σύμφωνα με την επισήμως εκδοθείσα ανακοίνωση Τύπου εκ του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως της 15ης Μαρτίου 2019:

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Ι. Ακολουθίαν της Α´ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, την Παρασκευήν, 15ην Μαρτίου, καθ᾿ ην τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Διάκονοςκ. Παΐσιος, Διευθυντής τούΙ διαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Συνοδικοί άγιοι Αρχιερείς, οι Σεβ. Μητροπολίται Μύρων κ. Χρυσόστομος και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Χριστουπό-λεως κ. Μακάριος, η Ευγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, όμιλοι προσκυνητών εκ του Εργαστηρίου Παραδοσιακών Χορών και Λαογραφικών Μελε-των Αλεξανδρουπόλεως, υπό την ηγεσίαν του Ελλογ. κ. Δημητρίου Βραχίογλου, και εκ του Συλλόγου Καππαδοκών Ν. Έβρου «Οι Τρεις Ιεράρχαι», με επί κεφαλής τον Εντιμ. κ. Θεο-φάνην Ισακίδην,Πρόεδροντής ΠανελληνίουΕνώσεωςΚαπ-παδοκικώνΣωματείων,μέλη της Μικτής Πολυφωνικής Χορω-δίας «Μελωδοί» του Πολιτιστικού Συλλόγου Γλυφάδας «ο Προ-φήτης Ηλίας», υπό την διεύθυνσιν του Μουσικολ. κ. Σωτηρίου Δογάνη, ως και πιστοί εκ Καβάλας και εντεύθεν.