Ο Βαρθολομαίος στον νέο δήμαρχο της Πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου

2707

Βαρθολομαίος: Την πρωίαν της Πέμπτης, 4ης Ιουλίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ανδρέου…

του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Καλλινίκου Χασάπη και του Εντιμολ. Άρχοντος Διδασκάλου του Γένους κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντή, Διευθυντού του Α’ Πατριαρχικού Γραφείου, μετέβη εις την έδραν του Δήμου της Πόλεως και συνεχάρη και εκ του σύνεγγυς τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχον Εντιμ. κ. Ekrem İmamoğlu, ως άλλως τε έπραξε και διά σεπτού Πατριαρχικού Μηνύματος ευθύς μετά την εκλογικήν νίκην, ην ούτος κατήγαγε την 23ην λήξαντος μηνός Ιουνίου, εκφράσας και αύθις την ευχήν όπως ο νέος Δήμαρχος πορευθή κατά την θητείαν του επί τη βάσει των αρχών του ειλικρινούς διαλόγου προς πάσας τας συνιστώσας της κοινωνίας και του αδιακρίτου σεβασμού των ανθρωπίνων και των μειονοτικών δικαιωμάτων.

Εις το τέλος, αμφότεροι προέβησαν εις δηλώσεις προς τα μέσα γενικής ενημερώσεως.

fanarion.blogspot.com