Ο Ακάθιστος Ύμνος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

2836

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 30ῆς Μαρτίου /12ης Ἀπριλίου 2019, ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Διά τήν ἀκολουθίαν ταύτην κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Κατά τήν ἀκολουθίαν ταύτην, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας, ἐψάλη ὁ Κανών τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου «Ἀνοίξω τό στόμα μου…», καί ἀνέγνωσαν τάς τέσσαρας Στάσεις αὐτοῦ, τήν Α’ ὁ Μακαριώτατος, τήν Β’ ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, τήν Γ’ ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος καί τήν Δ’ ὁ Τελετάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου δεξιά καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Δημητρίου ἀριστερά, βοηθούντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου, ἐν συμμετοχῇ μελῶν τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος ἐν Ἱερουσαλήμ, μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.