Ιεροσόλυμα: Ο Πατριάρχης Θεόφιλος στο μνημόσυνο των Αγιοταφιτών Πατέρων

268

Το καθιερωμένο ετήσιο Mνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των απ’ αιώνος κεκοιμημένων Αγιοταφιτών …

Πατέρων, αοιδίμων Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, μοναχών και μοναζουσών, τελέσθηκε στο Καθολικό του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, την πρώτη ημέρα του έτους.

Το Mνημόσυνο τελέσθηκε μετά την Θεία Λειτουργία, της οποίας προεξήρξε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος.

Του Mνημοσύνου προεξήρξε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων των Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Γεράσων κ. Θεοφάνους, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Πέλλης κ. Φιλουμένου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ.

Παρακάτω το δελτίο Τύπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:
Την Κυριακήν, 19ην Δεκεμβρίου 2022/ 1ην Ιανουαρίου 2023, Κυριακήν προ της Χριστού Γεννήσεως, ετελέσθη εις το Καθολικόν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως το καθιερωμένον ετήσιον Mνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των απ’ αιώνος κεκοιμημένων Αγιοταφιτών Πατέρων, αοιδίμων Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, μοναχών και μοναζουσών.

Το Mνημόσυνον τούτο ετελέσθη μετά την Θείαν Λειτουργίαν, της οποίας προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος.

Του Mνημοσύνου προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. συνιερουργούντων Αυτώ των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων: Σεβ. Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Γεράσων κ. Θεοφάνους, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Πέλλης κ. Φιλουμένου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ.

Μετά το Mνημόσυνον η Πατριαρχική Συνοδεία ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία, ένθα προσηνέχθη η «μακαρία».