Ιεροσόλυμα: Ο Μέγας Κανών στον Ναό της Αναστάσεως

2979

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Ο Μέγας Κατανυκτικός Κανών εψάλη στο καθολικό του Ιερού Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, χθες 10 Απριλίου. Της τελετής χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης.

Τον Μεγάλο Κανόνα συνέθεσε ο Άγιος Ανδρέας εξ Ιεροσολύμων, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

Την μεταμεσημβρίαν της Τετάρτης, 28ης Μαρτίου/ 10ης Απριλίου 2019, εψάλη εις το Καθολικόν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως ο Μέγας κατανυκτικός Κανών, τον οποίον συνέθεσεν ο άγιος Ανδρέας εξ Ιεροσολύμων, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο οποίος παρουσιάζει εις ποιητικάς στροφάς ένα μεγάλον αριθμόν προσώπων και γεγονότων, περιεχομένων εις τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ήτοι βίους δικαίων, προφητών, βασιλέων και απλών Ισραηλιτών, ως παράδειγμα είτε προς αποφυγήν είτε προς μίμησιν και μετάνοιαν.

Τον κανόνα τούτον ψάλλομεν τμηματικώς καθημερινώς και εις το Μέγα Απόδειπνον της Α΄ Εβδομάδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής διά βοήθειαν εις κατάνυξιν και μετάνοιαν.

Της τελετής ταύτης εχοροστάτησεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου και βοηθούντων του Αρχιδιακόνου Μάρκου και των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής Σιών.