Τον ΠτΔ επισκέφθηκε ο Χίου Μάρκος

2714

Μητρόπολη Χίου: Τον Εξοχώτατον Κύριον Πρόεδρον της Δημοκρατίας Προκόπιον Παυλόπουλον επεσκέφθη σήμερον 2αν Απριλίου 2019 και ώραν 13.00 εις το Προεδρικόν Μέγαρον ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος.

Η συνάντησις, η οποία διήρκησεν τεσσαράκοντα λεπτά, εγένετο εις εγκάρδιον ατμόσφαιραν και συνεζητήθησαν θέματα εξ επόψεως επιστημονικής.

Ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε τον Κύριον Πρόεδρον περί του εν Κύπρω Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου διά τον Όμηρον, εις το οποίον εισηγήθη το θέμα «Οι Πατέρες της Εκκλησίας και ο Όμηρος» και το οποίον ήτο υπό την αιγίδα των Προέδρων Δημοκρατίας Ελλάδος και Κύπρου.

Επίσης ο Κύριος Πρόεδρος και ο Σεβασμιώτατος συνεζήτησαν διά την συμβολήν των Χίων εις την Ελληνικήν Εμπορικήν Ναυτιλίαν.

Τέλος ο Κύριος Πρόεδρος, ανταπεκρίθη εις αίτημα του Σεβασμιωτάτου Χίου και έθεσεν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας το Διεθνές Επιστημονικόν Συνέδριον της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών διά τον Ευαγγελιστήν Μάρκον, το οποίον θα διοργανωθή το 2020.