Ο Σύρου Δωρόθεος τέλεσε Αγιασμό στο πλοίο “ΥΔΡΑ” στο Ναυπηγείο του “ΝΕΩΡΙΟΥ”

267

 Ο Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος μετέβη σήμερα 7 Μαρτίου 2023, στο Ναυπηγείο του “ΝΕΩΡΙΟΥ” και τέλεσε Αγιασμό επί του φορτηγού πλοίου “ΥΔΡΑ”…

της Εταιρείας ΄”LAMDA MARITIME SA”, την οποία διευθύνουν φιλογενείς και φιλοπρόοδοι Μυκόνιοι, και ευχήθηκε στους Πλοιοκτήτες, τον Πλοίαρχο και το Πλήρωμά του να έχουν ειρηνικούς, ασφαλείς και αποδοτικούς, για την εθνική οικονομία, ναυτικούς πλόες.