Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος για την Κυριακή του Τυφλού

2964

“Η θεραπεία του τυφλού από τον Χριστό στη σημερινή ευαγγελική περικοπή και ο τρόπος της, αναδεικνύουν τη δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό.

Και βέβαια, οι φαρισαίοι φρύαξαν γιατί ήταν Σάββατο, όπως κάθε φαρισαίος, όπως πολλές φορές και εμείς, επικαλούμεθα τον τύπο και παρακάμπτουμε την ουσία.

Και οι γονείς φοβήθηκαν, όπως κι εμείς πολλές φορές φοβόμαστε να αναδείξουμε την αλήθεια, ότι ο Χριστός σώζει τους ανθρώπους.

Και τελικά αφού είδε με τα μάτια του σώματος, είδε και με τα μάτια της ψυχής.

Γιατί ομολόγησε τον Χριστό ως Μεσσία. Γνώρισε τον Αληθινό Χριστό, τον Αναστημένο Χριστό που κι εμείς γνωρίζουμε, πιστεύουμε, αρκεί και να ομολογούμε.”