Κουρά μοναχού και χειροτονία εις διάκονον στον Πανορμίτη Σύμης

138

: Την μοναχική κουρά και την εις διάκονον χειροτονία του νέου αδελφού της Ιεράς Μονής Πανορμίτη, Πάυλου μοναχού, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος.

Αναλυτικά για το πνευματικό αυτό γεγονός η Ιερά Μητρόπολη Σύμης αναφέρει:

Όντως τό μελώδημα τούτο τού Παρακλητικού Κανόνος τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ τού Πανορμίτου, πεπλήρωται έτι άπαξ επί τώ χαροποιώ γεγονότι τής Μοναχικής Κουράς εχθές τού Μοναχού Παύλου, αδελφού πλέον τής Ιεράς Αρχαγγελικής Μονής τού Ταξιάρχου Μιχαήλ τού Πανορμίτου, ως καί τής σήμερον εις Διάκονον τελεσθείσης Χειροτονίας του, υπό τού Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.

Εχθές Σάββατον 29ην Οκτωβρίου 2022, εντός τού προεορτίου κλίματος τής επικειμένης Πανηγύρεως τής Ι. Μονής, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, μετά τό πέρας τού Μεγάλου Εσπερινού εις τό Καθολικόν τού Πανορμίτου, τού οποίου εχοροστάτησε πλαισιούμενος από τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενον τής Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτην τού Οικουμενικού Θρόνου π. Αντώνιον Πατρόν καί τόν Ι. Κλήρον τής Νήσου μας, ετέλεσε τήν Μοναχικήν Κουρά τού μέχρι τότε δοκίμου κ. Αντωνίου Τερεζάκη καταγομένου εκ Ρόδου, Φοιτητού τής Θεολογικής Σχολής τού Εθνικού καί Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έλαβε τό μοναχικόν όνομα Παύλος. Τό όνομα αυτό έδωσε, όπως ανέφερε ο Σεβασμιώτατος, εις τιμήν καί μνήμην τού Αγίου Ουρανοβάμονος Αποστόλου Παύλου, ο οποίος σχετίζεται άμεσα μέ τά Δωδεκάνησα, τήν Σύμη καί ιδιαιτέρως μέ τήν Μονή τού Πανορμίτου, αφού κατά τάς Περιοδείας του διήλθε από τό Δωδεκανησιακόν σύμπλεγμα, ελλιμενίστηκε στήν παρακειμένη καί ιδιόκτητον τής Μονής Νησίδα τής Τευτλούσης καί εκεί εκήρυξε τό Ευαγγέλιον τού Χριστού εις τούς κατοίκους.

Τόν Μοναχόν Παύλον προσήγαγε έμπροσθεν τού Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, σέ κλίμα ιδιαιτέρας συγκινήσεως ο Πανοσιολ. Καθηγούμενος π. Αντώνιος, διά νά λάβει τήν Αρχιερατικήν ευχήν καί ευλογίαν. Ο Σεβασμιώτατος αφού ανέγνωσε τίς πρός τούτο ευχές, έκειρε τόν νέον αδελφόν καί ενέδυσε αυτόν μέ τά μοναχικά ενδύματα, επιδίδων αυτώ ευλογίας ένεκα τήν Ιεράν Εικόνα τού Αποστόλου Παύλου, ενώ κατά τήν εμπνευσμένη του προσλαλιά, τόν προέτρεψε σέ πνευματικό αγώνα εν ταπεινώσει, διά νά ομοιάσει αναλογικώς μέ τόν Μέγα Απόστολον Παύλον, επιδεικνύων υπακοήν εις τόν Ηγούμενον τής Μονής τής Μετανοίας του, ο οποίος είναι παιδιόθεν ο Πνευματικός αυτού Πατήρ, πού προσήγαγε αυτόν εις τήν μοναχικήν πολιτείαν, ευχόμενος νά ευαρεστήσει Θεώ καί ανθρώποις.

Η πνευματική χαρά τής τοπικής Εκκλησίας καί ιδιαιτέρως τής σεβασμίας Μονής τού Ταξιάρχου Μιχαήλ τού Πανορμίτου, εκορυφώθη σήμερον τό πρωί, Κυριακήν 30ήν Οκτωβρίου 2022, μέ τήν εις Διάκονον Χειροτονίαν τού Μοναχού Παύλου εις τό Καθολικόν τού Πανορμίτου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος εχοροστάτησε τού Όρθρου καί ετέλεσε τήν Θεία Λειτουργία μέ συλλειτουργούς του τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενον π. Αντώνιον, τόν Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην π. Ιωαννίκιον Αναγνώστου, τόν Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην π. Ανδρέα Δημητρίου καί τόν Διάκονον π. Γεώργιον Κακακιόν. Τήν δέ ιεράν υμνωδίαν εμελώδησαν ο κ. Παναγιώτης Δικαίος καί ο κ. Ιωάννης Ζαχαρίου. Τό Καθολικόν τής Μονής κατέκλυσε πλήθος πιστών καί επιπλέον συμμετείχαν οι τοπικές Αρχές τής Σύμης μέ επικεφαλής τόν Δήμαρχον κ. Ελευθέριον Παπακαλοδούκα, τόν Στρατιωτικόν Διοικητή Δ.Α.Ν. Σύμης Συνταγματάρχην κ. Παναγιώτη Βρανά κ. ά.

Πρό τής χειροτονίας, ο νεοχειροτονηθείς, βαθειά συγκινημένος, ευχαρίστησε τήν οικογένειά του καί ιδιαιτέρως τόν πνευματικόν του πατέρα Αρχιμ. π. Αντώνιον, Ηγούμενον τής Ιεράς Μονής Πανορμίτου καί όλους όσοι τόν βοήθησαν διά νά φθάσει μέχρι τήν σημερινή ημέρα τής προσωπικής του Πεντηκοστής. Επίσης μέ λόγια υιικής αγάπης καί αφοσιώσεως ευχαρίστησε ένδακρυς τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας γιά τήν πατρικήν του αγάπην, μέ τήν οποία τόν περιέβαλε καί προπαντός διά τήν ουσιαστικήν του στήριξιν στήν υλοποίηση τού ιερού του πόθου, εκζητών τίς ευχές καί προσευχές του διά θεάρεστη διακονία.
Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε εκ μέσης καρδίας πατρικές νουθεσίες στόν χειροτονούμενο π. Παύλο, παραθέτων εκ τού Ιερού Χρυσοστόμου τίς κατά Χριστόν προϋποθέσεις τού κληρικού, ώστε νά ευαρεστήσει τόν Δωρεοδότη Θεό καί τό πλήρωμα τής Αγίας Του Εκκλησίας, εκπληρών θεαρέστως τήν ουράνια αποστολή του.

Μετά τήν απόλυσιν ο π. Παύλος εδέχθη τίς εγκάρδιες ευχές τού Ι. Κλήρου, τών οικείων του καί τών πολυπληθών πιστών, πρός τούς οποίους διένειμε ως ευλογία καί ενθύμιον, εικονίδιον τού Ταξιάρχου. Τέλος προσεφέρθησαν εις όλους τά μοναστηριακά κεράσματα, ενώ η Ι. Μονή τήν μεσημβρία, παρέθεσε στήν Μεγάλη Τράπεζα εόρτιον γεύμα.