Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Σμύρνη

2747

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, θα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας στον Ι.Ν. Αγίου Βουκόλου και Πολυκάρπου στο Μπασμανέ της Σμύρνης, την Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης:

Ανακοινούται εις τα μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης και προς πάντα φιλακόλουθον, ότι την Κυριακήν 17 Μαρτίου ε.ε., Α΄ των Νηστειών, της Ορθοδοξίας, ο Σεβ. Ποιμενάρχης ημών, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος θα προεξάρχη της Θείας Λειτουργίας εις τον Ι. Ν. Αγ. Βουκόλου και Πολυκάρπου εν Μπασμανέ, μετά δε το πέρας αυτής θα τελέση το ειθισμένον τη ημέρα Μνημόσυνον πάντων των ευσεβώς εν τη Ορθοδόξω Πίστει τελειωθέντων, κατά το οποίον θα μνημονευθούν ιδιαιτέρως οι αοίδιμοι κτίτορες και εφοροεπίτροποι της Εκκλησίας και Κοινότητος ταύτης, οι ιερατεύσαντες και διακονήσαντες εν αυτή και εν πάσαις ταίς Εκκλησίαις της Ι. Μητροπόλεως Σμύρνης, μετά των αοιδίμων Μεγάλων Ευεργετών και κτιτόρων αυτών, μεθ’ ο θα επακολουθήση η κατά την τάξιν λιτάνευσις των Ιερών Εικόνων πέριξ του Ι. Ναού. Ώρα ενάρξεως 09:00.

Επίσης, την Παρασκευήν, 15ην ιδίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης ημών κ. Βαρθολομαίος, θα χοροστατήση κατά την Ι. Ακολουθίαν της Α΄ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, εν τω Ι. Ν. Αγίας Φωτεινής. Ώρα ενάρξεως 19:00.