10 οι Ιεράρχες του ψευδοπατριάρχη Φιλάρετου

2326

Ιεράρχης του ψευδοκιέβου Επιφανίου επέστρεψε και πάλιν εις τον κ. Φιλάρετον. Διατί να φύγη οικιοθελώς από την «», η οποία έχει όλην την κρατικήν υποστήριξιν αλλά και αναγνώρισιν από το Φανάρι και να επιστρέψη εις τον καθηρημένον Φιλάρετον;

Αυτή η κίνησις σημαίνει πολλά. Ως επληροφορήθημεν από δημοσίευμα της ιστοσελίδος spzh.news της 6ης Φεβρουαρίου 2020:

«Ο «επίσκοπος» Φιλάρετος Πάνκου εγκατέλειψε την ΟCU του Επιφανίου και επέστρεψε στην UOC-KP του Φιλαρέτου, γινόμενος δέκατος «ιεράρχης» του Πατριαρχείου Κιέβου…

«Ο επίσκοπος Φιλάρετος, συν­ειδητοποιώντας το λάθος της αναχώρησής του από το Πατριαρχείο Κιέβου και της παραμονής στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας του Επιφανίου, ζήτησε από τον Πατριάρχη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Φιλάρετο να επιστρέψει στο Πατριαρχείο Κιέβου μαζί με την Επισκοπή Ανατολικής Μολδαβίας», – λέει το μήνυμα της UOC-KP…

Όπως αναφέρθηκε από την ΕΟΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τόμου, οι ξένες ενορίες της ΟCU υπόκεινται σε μεταφορά στην υποταγή του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Μισό χρόνο νωρίτερα οι κοινότητες της ΟCU στη Γερμανία αρνήθηκαν να μεταβούν στη δικαιοδοσία του Φαναρίου.

Επίσης, ο επικεφαλής της UOC-KP, Φιλάρετος Ντενισένκο, θεωρεί μία από τις κύριες αποστολές του να επιστρέψει στη δικαιοδοσία της UOC-KP των ξένων ενοριών στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη».

Παρά το γεγονός ότι διαρκώς αυξάνει η Ιεραρχία του Φιλαρέτου, η Φαναριώτικη προπαγάνδα επιχειρεί να πείση την κοινήν γνώμην ότι ο κ. Επιφάνιος στέκει κραταιός.

Διεφήμισαν αρκούντως την επέτειον της αποδόσεως του Τόμου, ενώ εις την πραγματικότητα μόνον δύο Εκκλησίαι συμμετείχον, το Φανάρι και η Αλεξάνδρεια. Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν παρέστη, απλώς μήνυμα του Αθηνών ανέγνωσεν Επίσκοπος του Φαναρίου. Τελικώς επρόκειτο διά μεγίστην αποτυχίαν!

orthodoxostypos.gr