Εορτή του Αγίου Λεωνίδα – 15 Απριλίου

5882
agios-leonidas-ieramonopatia

Γιορτή σήμερα – 15 Απριλίου: Άγιος Λεωνίδης Επίσκοπος Αθηνών – Στους Συναξαριστές αναφέρεται ότι ο Άγιος Λεωνίδης, Επίσκοπος Αθηνών, κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 250 μ.Χ.

Σε κάποιους από τους Κώδικες αναφέρεται ως Μάρτυς, γεγονός όμως που δεν αποδεικνύεται.

Απολυτίκιο:
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ποιμήν ιερώτατος, και Ιεράρχης σοφός, της πόλεως γεγονός, των Αθηνών της κλεινής, Λεωνίδα μακάριε, όθεν ιερατεύσας, τω Σωτήρι οσίως, ήθλησας υπέρ φύσιν, και την πλάνην καθείλες. Και νυν Πάτερ ικέτευε, υπέρ των τιμώντων σε.