Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ

1332

– 19 Ιουλίου: Άγιος Σεραφείμ Σαρώφ – Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ, η οποία έγινε το 1903 μ.Χ., 70 χρόνια μετά το θάνατο του. Η κυρίως μνήμη του εορτάζεται στις .

Ο Όσιος Σεραφείμ, ο στάρετς του Σάρωφ, γεννήθηκε στην πόλη Κούρσκ της Ρωσίας από θεοσεβείς και εύπορους γονείς, τον Ισίδωρο, πού ήταν έμπορος και την Αγάθη Μοσνίν, στις 19 Ιουλίου 1759.

Το πρώτο του όνομα ήταν Πρόχορος.

Σε ηλικία τριών ετών έχασε τον πατέρα του και ή ευλαβική μητέρα του, του μετέδωσε τη χριστιανική ευσέβεια και την αγάπη στη λειτουργική ζωή.

Σε ηλικία 10 ετών μελετούσε τις θείες Γραφές και έδειχνε εξαίσια προσωπικότητα.

Υπέφερε από επικίνδυνη αρρώστια, που θαυματουργικά θεραπεύτηκε από την Παναγία.

Δέκα επτά ετών εγκατέλειψε τον κόσμο και κατέληξε σε μια Μονή στην έρημο του Σάρωφ.

Στο 27ο έτος της ηλικίας του, στις 18-8-1786, αξιώθηκε να καρεί μοναχός με το όνομα Σεραφείμ.

Μετά ενάμιση χρόνο έγινε ιεροδιάκονος και το 1793, 35 χρονών, χειροτονήθηκε ιερομόναχος.

Λίγο αργότερα εγκατέλειψε το κοινόβιο και άρχισε αυστηρή πνευματική ασκητική ζωή, σε ασκητήριο βαθιά στην έρημο του Σάρωφ.

Για τους υψηλούς του αγώνες και τη θεάρεστη ζωή του, αξιώθηκε από τον Θεό το χάρισμα της διορατικότητας και της θαυματουργίας.

Η υπερούσια ζωή του άφησε εποχή, ιδιαίτερα στη Ρωσία. Δίδαξε και έφερε στο δρόμο της σωτηρίας πολλούς.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, η απέραντη αγάπη που έτρεφε στα πλάσματα του Θεού και ιδιαίτερα στον άνθρωπο, καθώς επίσης και η χωρίς όρια ταπεινοφροσύνη του.

Απεβίωσε ειρηνικά τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 1833, σε ηλικία 74 ετών.

Και μετά τη μακάρια κοίμησή του, ο όσιος Σεραφείμ επιτελούσε θαύματα και θεράπευε όλους, όσοι με πίστη απευθύνονταν σ’ αυτόν.

Στις 29 Ιανουαρίου 1903, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσσίας δια πράξεώς τηςανεκήρυξε Άγιον τον Πατέρα Σεραφείμ.

Την 19 Ιουλίου 1903 έγινεν η ανακομιδή των Αγίων λειψάνων του και εορτάσθει διά πρώτην φορά ως Άγιος στην Ιερά Μονή του Σαρώφ με μεγάλη κατάνυξη και λαμπρότητα, παρουσία του τότε Τσάρου, της Τσαρίνας, πολλών μελών της τσαρικής οικογένειας και χιλιάδων λαού.

Την ήμερα αυτή έγιναν πολυάριθμες θεραπείες.

Απολυτίκιον.
Ήχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Χριστώ εκ νεότητος ακολουθήσας θερμώς, ευχαίς και δεήσεσιν, εν τη ερήμω Σαρώφ, ως άσαρκος ήσκησας· όθεν του Παρακλήτου, δεδεγμένος την χάριν, ώφθης της Θεοτόκου, θεοφόρος θεράπων διό σε μακαρίζομεν, Σεραφείμ πάτερ όσιε.

Κοντάκιον.
Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἐν Σάρωφ ὡς ἄγγελος, βεβιωμένος, Σεραφεὶμ μακάριε, ὤφθης δοχεῖον ἐκλεκτόν, τῶν χαρισμάτων, τοῦ Πνεύματος, λόγῳ πλουσίῳ ἐκφαίνων τὰ κρείττονα.

Μεγαλυνάριον.
Ὅλος ἀνακείμενος τῷ Χριστῷ, χαρίτων τῶν θείων, ἀναδέδειξαι θησαυρός, θαύμασι καὶ λόγοις, καὶ θείαις ὑποθήκαις ὦ Σεραφεὶμ παμμάκαρ, φωτίζων ἅπαντας.