Τι Προσευχή λέμε πριν το μεσημεριανό φαγητό;

2139

Γιατί πρέπει να λέμε προσευχή πριν το φαγητό; Ποια προσευχή είναι σωστή να λέμε την ώρα του φαγητού;

Μετά το φαγητό λέμε κάποια προσευχή; Που βοηθά η προσευχή πριν και μετά το φαγητό;

Παλαιότερα στο σχολείο μας μάθαιναν να λέμε την προσευχή πριν και μετά το φαγητό.

Το αλφαβητάριο του Δημοτικού της δεκαετίας του ’70 εκτός από ανάγνωση μάθαινε στα παιδιά κανόνες καλής συμπεριφοράς στη ζωή αλλά και στην οικογένεια.

Χαρακτηριστική φωτογραφία η οικογένεια να είναι μαζεμένη γύρω από το οικογενειακό τραπέζι.