Προσευχή από καρδιάς στον Μέγα Ταξιάρχη

530

Προσευχή: Μία Προσευχή από καρδιάς στον Ταξιάρχη.