Προσευχή από καρδιάς στον Μέγα Ταξιάρχη

1070

Προσευχή: Μία Προσευχή από καρδιάς στον Ταξιάρχη.