Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 12 – 16 – 12 Καί εγένετο εν τώ είναι αυτόν εν μιά τών πόλεων καί ιδού ανήρ πλήρης λέπρας καί ιδών τόν Ιησούν, πεσών επί πρόσωπον εδεήθη αυτού λέγων Κύριε, εάν θέλης, δύνασαί με καθαρίσαι. 13 καί εκτείνας τήν χείρα ήψατο αυτού ειπών Θέλω, καθαρίσθητι. καί ευθέως η λέπρα απήλθεν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 28 Σεπτεμβρίου 2021.