Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Γ/ 23 – 38 –  23 Καί αυτός ήν ο Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος, ών, ως ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, τού Ηλί, 24 τού Ματθάν, τού Λευί, τού Μελχί, τού Ιωαννά, τού Ιωσήφ, 25 τού Ματταθίου, τού Αμώς, τού Ναούμ, τού Εσλίμ, τού Ναγγαί… 26 τού Μαάθ, τού Ματταθίου τού Σεμεύ, τού … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 21 Σεπτεμβρίου 2021.